Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie : zwołania XLV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 listopada 2017 roku o godz. 10.30  XLV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywani pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017 ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.
18. Przyjęcie protokołów XLIII sesji z dnia 26 października 2017 roku i XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 21 listopada 2017 roku..
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, 2017-11-23
Strona wykorzystuje pliki cookies
[X] Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.