Dzisiaj jest:    wtorek, 25 listopada 2014 r.   329 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
Europejski Urzędnik
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

PKW ogłosiła wyniki wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza wczoraj podała ostateczne wyniki wyborów. W czterech okręgach wyborczych wybrano 19 radnych Rady Powiatu Myszkowskiego.

Wybory do Rady Powiatu Myszkowskiego przebiegły stosunkowo sprawnie. Samo liczenie głosów również. Dopiero jednak z ogłoszeniem przez PKW oficjalnych wyników można z całą pewnością podać nowy skład Rady Powiatu w Myszkowie.

Wyniki z uwzględnieniem liczby zdobytych mandatów (w nawiasach liczba oddanych głosów na kandydata):

KW Prawo i Sprawiedliwość – 4 mandaty: Mariusz Trepka (562), Piotr Bańka (769), Piotr Kołodziejczyk (606), Danuta Służałek-Jaworska (489);
KW Platforma Obywatelska RP – 4 mandaty: Dariusz Lasecki (758), Mariusz Morawiec (350), Mariusz Musialik (390), Sebastian Ruciński (219);
KWW Nowa Przyszłość – 3 mandaty – Wojciech Picheta (762), Michał Trojakowski (386), Jarosław Kumor (519);
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 mandaty – Anna Socha-Korendo (757), Jan Kieras (232), Józef Lazar (266);
KWW Przyszłość – 3 mandaty – Dorota Kaim-Hagar (517), Andrzej Jastrzębski (403), Jakub Grabowski (492);
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem – 2 mandaty – Rafał Kępski (572), Grażyna Kolasa-Gotkowska (456).

W Radzie Powiatu pojawili się nowi radni – Danuta Służałek-Jaworska, Andrzej Jastrzębski (oboje radni zasiadali w Radzie w poprzednich kadencjach) oraz Sebastian Ruciński, Józef Lazar, i Jakub Grabowski – radni ci po raz pierwszy weszli w skład Rady Powiatu w Myszkowie.

Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 28314. Poszczególne listy, które uzyskały prawo do podziału mandatów, otrzymały następującą liczbę głosów (cały powiat):

KW PiS - 5 337
KWW Przyszłość - 4 927
KW PO - 4 909
KW PSL - 4 837
KWW Nowa Przyszłość - 4 459
KKW SLD Lewica Razem - 3692

O liczbie zdobytych mandatów decydowały wyniki w poszczególnych okręgach wyborczych.
Nowa Rada Powiatu Myszkowskiego zbierze się w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów przez PKW.


2014.11.24
powiatmyszkowski.pl
Wydział Komunikacji i Transportu informuje
Z powodu konieczności wyłączenia systemu CEPiK dnia 21.11.2014 obsługa interesantów będzie skrócona do godz. 11:45.
Za utrudnienia przepraszamy.


2014.11.20
webmaster
Powiat Myszkowski zakończył prace w dawnej siedzibie PUP
Zakończyły się prace związane z remontem budynku przy ul. Pułaskiego, dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy. Obiekt zostanie przeznaczony na działalność administracyjną.

Remont tzw. „pałacyku” jest ostatnią inwestycją Powiatu Myszkowskiego, która została zakończona w mijającej kadencji. Warto przytoczyć w telegraficznym skrócie wcześniejsze najważniejsze przedsięwzięcia, które prowadził Zarząd Powiatu w składzie: Wojciech Picheta (przewodniczący), Mariusz Trepka (wiceprzewodniczący), Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Michał Trojakowski.

W telegraficznym skrócie
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć był remont i ostatecznie oddanie do użytku nowego pawilonu Szpitala Powiatowego w Myszkowie, który stał się wizytówką Powiatu Myszkowskiego i jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie. Ponadto, dzięki efektywnym negocjacjom Zarządu Szpital Powiatowy poszerzył swoją ofertę o nowoczesny oddział kardiologiczny.

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono gruntowne kompleksowe remonty szkół ponadgimnazjalnych (termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego), a następne są już zaplanowane. Co więcej, każdego roku przeprowadzane były we wszystkich placówkach remonty bieżące.

Na uwagę zasługuje fakt, że w dziedzinie edukacji wprowadzono kształcenie w wielu nowych zawodach, uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. W czasie obecnej kadencji bardzo dobrze prezentowały się wyniki matur w szkołach, kształtujące się powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

W sferze drogownictwa wyremontowano i wybudowano wiele kilometrów dróg powiatowych i wojewódzkich w każdej z gmin Powiatu Myszkowskiego, na które to cele pozyskano wielomilionowe dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Spektakularnym sukcesem było zakończenie długiej inwestycji w postaci rewitalizacji terenów popegeerowskich (tzw. pola będuskie), gdzie powstał ogromny obszar przygotowany dla prowadzenia dużej działalności produkcyjnej i usługowej.

Całkowicie odrestaurowany został także budynek, gdzie dawniej mieścił się Powiatowy Urząd Pracy (tzw. pałacyk przy ul. Pułaskiego), w którym znajdą się siedziby Powiatowego Inspektora Weterynarii i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Powiat Myszkowski otrzymał również nowe symbole – herb, flagę i insygnia.
Warto zaznaczyć, że w minionej kadencji w Powiecie realizowano i realizuje się nadal szereg programów przeznaczonych dla osób bezrobotnych (wsparcie finansowe w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej w celu przygotowania jej do wejścia na rynek pracy.

Na wszystkie te przedsięwzięcia Powiat Myszkowski pozyskał ogromne fundusze zewnętrzne – dziesiątki milionów złotych – ze środków unijnych i państwowych.

W okresie minionych kilku lat Zarząd wsparł kilkaset imprez i konkursów i zawodów o charakterze kulturalnym i sportowym na terenie całego Powiatu. Pomoc uzyskały stowarzyszenia kulturalne i kluby sportowe, prowadzące działalność w Powiecie Myszkowskim.
O wszystkich tych ważnych przedsięwzięciach już niejednokrotnie informowała prasa.

W ostatnich tygodniach, tuż przed końcem kadencji, w Szpitalu Powiatowym zakończyły się roboty związane z remontem Oddziału Wewnętrznego, który obecnie oferuje bardzo dobre warunki leczenia.

Remont pałacyku
Dobiegły również końca prace remontowe w budynku przy ul. Pułaskiego (pałacyk). Dawniej był to dom rodziny Bauerertzów, który jeszcze kilka lat temu służył jako siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd Powiatu Myszkowskiego podjął decyzję o jego remoncie w związku z postępującą degradacją.

1 lipca 2013r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą LS Projekt , a następnie 16.04.2014 umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą STEBUD. Prace zostały już zakończone, a 29.10.2014r. podpisany został protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:
- Roboty rozbiórkowe budynku garażowego.
- Uporządkowanie istniejącego terenu wokół budynku. (Oczyszczenie kostki brukowej, naprawa bram wjazdowych i uporządkowanie terenów zielonych).
- Oczyszczenie elewacji wraz z drobnymi pracami uzupełniającymi (przycięcie winorośli, uzupełnienie brakujących tralek, gzymsów, konserwacja daszków, schodów itp.)
- Remont i wymiana stolarki otworowej.
- Wymiana stropu pomiędzy parterem a piętrem budynku. (Wymiana z drewnianego na gęstożebrowy).
- Przebudowa klatek schodowych.
- Prace związane z remontem tynków, wykonaniem sufitów podwieszonych, wymiana podłóg.
- Przebudowa części ścianek działowych.
- Przekucia i wykucia.
- Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan. i c.o. wraz z wymiennikownią.
- Wymiana przyłącza wodociągowego.
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.
- Budowa instalacji komputerowej i telefonicznej.

Wydatki całkowite na projekt wyniosły: 1.195.903,19 zł.

Zakończona inwestycja Powiatu Myszkowskiego przeznaczona zostanie na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie.


Uroczyste zakończenie robót – Starosta Myszkowski Wojciech Picheta wita przybyłych gości: radnych, wykonawców, przedstawicieli instytucji powiatowych


Po przeprowadzonym remoncie dawna siedziba PUP prezentuje się znakomicie


Zupełnie odmienione wnętrze budynku


2014.11.12
powiatmyszkowski.pl
P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 4 listopada 2014 roku
w sprawie : zwołania LIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 7 listopada 2014 roku o godz. 11.00 nadzwyczajną LIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej, budynek Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Podjecie uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Myszkowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w Myszkowie w budynku przy ul. Pułaskiego 42.
5. Zamknięcie obrad sesji.


2014.11.06
webmaster
Zmiana w dyżurach aptek
Informujemy o zmianie w harmonogramie dyżurów nocnych aptek w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

Dyżur nocny w terminie od:

- 03.11 do 10.11 2014 roku będzie pełnić Apteka "ALOES" z ul. Sikorskiego 53c
- 17.11 do 24.11.2014 roku będzie pełnić Apteka „KROKUS”, z ul. Kościuszki 12/45 w Myszkowie.2014.11.04
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Dyżury nocne aptek na 2014 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014-2015

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013-2014

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz