Dzisiaj jest:    wtorek, 23 września 2014 r.   266 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
Europejski Urzędnik
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

Sesja Rady Powiatu
P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie : zwołania LVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 września 2014 roku o godz. 11 00 LVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
7. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez PZD Myszków.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/331/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2014 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.


2014.09.22
webmaster
Uroczystość z okazji 15 lat Powiatu Myszkowskiego
Sobotnia uroczystość, upamiętniająca rocznicę powstania, a przede wszystkim początków realnej działalności Powiatu Myszkowskiego, połączona z poświęceniem sztandaru i insygniów powiatowych, okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem. Zarówno podczas mszy świętej, jak i późniejszej części oficjalnej w myszkowskim Liceum Ogólnokształcącym, panowała odświętna i podniosła atmosfera. Nic dziwnego: na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety i Zarządu przybyło wielu gości, którzy przed kilkunastu laty zasiadali w ławach Rady bądź byli członkami instytucji wykonawczych. Słowem: nie zabrakło znaczących postaci, znających historię i rozwój Powiatu Myszkowskiego z pierwszej ręki.

Pomysł przygotowania uroczystości, będącej okazją oddania hołdu osobom zaangażowanym w rozwój samorządności powiatowej na naszym terenie zrodził się już dawno. Jego podstawowym założeniem było nadanie obchodom stosownej otoczki i zadbanie o atmosferę podniosłego święta. Nie chodziło o to, aby celować w rubaszne pikniki lub serię mało związanych z sednem rocznicy zawodów bądź innych imprez typowo rozrywkowych. Takie podejście mogłoby bowiem wypaczyć zasadniczy sens rocznicy. Historia Powiatu Myszkowskiego to przecież nie imprezy plenerowe, ale ciąg bardzo ważnych dla wszystkich mieszkańców działań, logicznie i z pełną konsekwencją wynikających z bardzo trudnych decyzji.

Stąd zdecydowano się na dwuczłonowy podział całości.
Część pierwszą zdominowała msza święta, którą celebrował w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika - Ksiądz Arcybiskup Senior Doktor Stanisław Nowak. Ksiądz Arcybiskup wygłosił pełne zrozumienia dla myszkowian kazanie, w którym wyraźnie było słychać, że nasze tereny nie są mu obce. Centralną częścią tej wyjątkowej mszy było poświęcenie sztandaru Powiatu Myszkowskiego oraz insygniów Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu.

Warto zaznaczyć, że oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór „Pochodnia” z Częstochowy pod dyrekcją Anny Łuszczyk-Matyji, którego przepiękne wykonania najsłynniejszych pieśni polskich na długo pozostaną w pamięci obecnych.
Po mszy goście wyszli przed kościół, gdzie uformowali orszak. Na jego czele stanęła Orkiestra Dęta z Koziegłów, którą poprzedzały w odziane biało-błękitne stroje mażoretki.
Przemarsz myszkowskiego LO odbył się przy dźwiękach marszowych pieśni.

Uczestnicy zgromadzili się w hali sportowej LO, przygotowaną w taki sposób, aby układ ław i krzeseł stanowił odwzorowanie prawdziwej sali sesyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
Centralne miejsce, gdzie ustawiony był stół prezydialny, zajęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Dorota-Kaim Hagar, Radny Sejmiku Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Ksiądz Proboszcz Stefan Jachimczak.

Po obu stronach głównego stołu prostopadle ustawiono ławy radnych powiatowych, za którymi zasiedli Radni: Grażyna Kolasa-Gotkowska, Beata Kwiatkowska, Jarosław Kumor, Rafał Kępski, Michał Trojakowski.

W dalszej części urządzono widownię. W pierwszych rzędach znaleźli się m.in. byli Starostowie Myszkowscy Ryszard Chachulski, Marian Wróbel i Leon Okraska (Łukasza Stacherę reprezentował Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu w porajskim urzędzie Andrzej Kozłowski); Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski; Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorz Sikorski, Komendant Straży Pożarnej w Myszkowie Krzysztof Migalski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie podpinsp. Jacek Kurdybelski, Sekretarz Gminy Niegowa Mirosław Szczepańczyk; dalej zasiadali dyrektorzy i pracownicy szkół ponadgimnazjalnych, Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz przede wszystkim – Radni Powiatowi poprzednich kadencji.

Ich obecność była szczególnie ważna, gdyż wkład wszystkich tych osób w rozwój naszej struktury powiatowej jest bezdyskusyjny. Wypada podkreślić, że na przestrzeni 15 łącznie zaledwie nieco ponad 50 osób stanowiło grupę decydującą o najistotniejszych sprawach dla mieszkańców wszystkich naszych gmin.

Tuż po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i wysłuchaniu pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru „Pochodnia”, prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Marian Szczerbak powitał wszystkich gości, a następnie oddał głos Staroście Wojciechowi Pichecie, który w swoim przemówieniu określił Powiatu jako organizm.

- Długie wzajemne kontakty między gminami i starostwem nie mogły pozostać bez efektu. Ten efekt widzimy dziś: obraz organizmu powiatowego, w którym wyrazem łączących nas związków są nie tylko imprezy typu „Dożynki Powiatowe”, turnieje sportowe o powiatowym charakterze, szereg wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, sieć wzajemnych relacji instytucjonalnych i personalnych, ale przede wszystkim przekonanie, że Powiat Myszkowski jest naszą wspólną małą ojczyzną. Oczywiście, to przywiązanie emocjonalne nie jest tak silne jak do lokalności w postaci gminy, ale to przecież dopiero początek drogi. Piętnaście lat nie znaczy wiele w cyklach procesu społecznego- mówił Starosta Wojciech Picheta.

Następnie Starosta zaznaczył wkład w rozwój Powiatu wszystkich poprzednich Starostów: Ryszarda Chachulskiego (zajmującego to stanowisko przez dwie kadencje), Mariana Wróbla, Łukasza Stachery i Leona Okraski, którzy stawali na czele kolejnych zarządów.
Starosta bardzo mocno dał wyraz uznaniu dla wszystkich gmin Powiatu, przypominając nazwiska działających w ostatnich 15 latach burmistrzów i wójtów i podkreślając niezwykłe walory i unikalność każdej z nich.

Na koniec podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego w Myszkowie, którzy przez lata włożyli niezwykły wkład w jego funkcjonowanie i wykazywali się zawsze pełnym profesjonalizmem, dyrektorom jednostek, instytucjom bankowym, przedsiębiorcom i wykonawcom inwestycji powiatowych.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska, która sama przed wieloma laty była Radną Powiatu Myszkowskiego, zwróciła uwagę na wartość trwania na istotę samorządu, którą jest delegowanie uprawnień i współpraca. - Utarło się mówić, że to nasza mała ojczyzna, ale przecież składa się ona na tę wielką ojczyznę, która jest naszym wspólnym obowiązkiem- mówiła Poseł J. Wiśniewska, gratulując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Powiatu poprzez służbę jego mieszkańcom.

W podobnym tonie wypowiadał się Ryszard Chachulski, pierwszy Starosta Myszkowski. W jego opinii przed radnymi z pierwszej kadencji stało najtrudniejsze zadanie, gdyż nie dysponowano żadnymi wzorcami, a trzeba było sprawnie tworzyć zupełnie nowe struktury.

- Początkowo była euforia, zadowolenie, później refleksja, czy jesteśmy w stanie podołać nałożonym obowiązkom. Powiat Myszkowski powstawał w bardzo trudnych warunkach, nie było nawet siedziby. Przejęliśmy w złym stanie służbę zdrowia, szpital i przychodnie wymagały remontu, podobnie wszystkie szkoły i wiele innych sfer- powiedział R. Chachulski, podkreślając, że rozwój Powiatu był wielkim wyzwaniem, a osiągnięcia są znakomite, bo „zaczynaliśmy od zera, a doszliśmy bardzo daleko.”

Marian Wróbel podkreślił rolę powiatów jako części administracji państwa.
- Od początku istnienia starostwa kontestowano fakt istnienia powiatów i struktury państwa polskiego. Niektórzy robią to do dziś. Ja, podobnie jak moi przedmówcy, jestem absolutnie przekonany, że powiat jako instytucja państwa jest bardzo potrzebna, co widać bardzo wyraźnie – mówił Marian Wróbel, podając rozbudowę szpitala jako przykład na świetną powiatową instytucję, gdzie determinacja zaangażowanych ludzi doprowadziła do finału, wspominając również o znakomitych drogach i zmodernizowanych szkołach.

Włodzimierz Żak wspólnie z przewodniczącą Haliną Skorek-Kawką wręczyli Staroście Wojciechowi Pichecie okolicznościowy list gratulacyjny. Burmistrz Jacek Ślęczka także złożył stosowne życzenia wręczając pamiątkowy dyplom.

Następnie przyszedł czas na odczytanie nazwisk wszystkich radnych każdej kadencji. Uczynił to uczeń LO Maksymilian Bazylak.

Odznaczenia, wykład, przedstawienie
Szczególną chwilą uroczystości było wręczenie przyznanych przez Kapitułę Województwa srebrnych odznak „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” byłemu Staroście Ryszardowi Chachulskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu, byłemu Wójtowi Poraja Marianowi Szczerbakowi. Wyróżnionych odznaczył Rady Sejmiku Stanisław Dzwonnik.

W dalszej części okolicznościowy wykład poświęcony historii samorządowości w Polsce wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Miroszewski.

Tuż po części stricte oficjalnej głos zabrał młodzież. Doszło bowiem do niezwykłej zamiany. Otóż obecni radni zamienili się miejscami z młodzieżą. Teraz uczniowie LO weszli w role radnych, z tym że – za 36 lat. Widzowie mieli szansę przyjrzeć się obradom na wesoło w roku 2050. Uczniowie zaprezentowali się znakomicie, a dyskusja nad budową planetarium lub kwestią odbudowy zawalonego wiaduktu, wywołała żywe zainteresowanie.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru Powiatu Myszkowskiego.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, dzięki którym uroczystość mogła się odbyć. Szczególne podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Aleksandrowi Surmie oraz Ks. Proboszczowi Stefanowi Jachimczakowi z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie za pełne i profesjonalne zabezpieczenie trasy przemarszu orszaku; dziękujemy uczniom Zespołu Szkół w Żarkach oraz Dyrekcji Szkoły za pomoc w organizacji; Orkiestrze z Koziegłów i mażoretkom za piękny występ, jak również młodzieży z Liceum, która pod kierunkiem Elżbiety Bazylak przygotowała interesujący występ.


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta w towarzystwie K. Arcybiskupa Stanisława Nowaka i Ks. Proboszcza Stefana Jachimczaka


Msza z poświęceniem sztandaru: na pierwszym planie Starosta Wojciech Picheta, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Przewodniczący Rady Marian Szczerbak


Wyjście z kościoła z poświęconym sztandarem; poczet sztandarowy Powiatu Myszkowskiego: Grażyna Kolasa-Gotkowska, Mariusz Trepka, Jarosław Kumor (niesie sztandar)


Przed wejściem do LO: Orkiestra Dęta z Koziegłów u mażoretki


Hala LO: przy stole zasiadają: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Wicestarosta Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kaim-Hagar, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Ks. Proboszcz Stefan Jachimczak


Radni Powiatu Myszkowskiego: Jarosław Kumor, Michał Trojakowski, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Rafał Kępski, Beata Kwiatkowska; za nimi uczniowie LO, którzy na czas przedstawienia zajęli miejsca radnych


Widzowie wzięli udział w podniosłej i interesującej uroczystości; dla każdego przygotowano zestaw materiałów informacyjnych i gadżetów


Widownia...


Starosta Wojciech Picheta odbiera z rąk Burmistrz Włodzimierza Żaka i Przewodniczącej Haliny Skorek-Kawki okolicznościowy list gratulacyjny


2014.09.16
powiatmyszkowski.pl
Zapraszamy na uroczystość 15 lat Powiatu Myszkowskiego
Starosta Myszkowski Wojciech Picheta i Zarząd Powiatu Myszkowskiego
zapraszają na uroczystość poświęconą 15 rocznicy istnienia Powiatu Myszkowskiego, która odbędzie się 13.09.2014 r. (sobota) w hali Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie.

Początek uroczystości o godz. 16.00 w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Program 13.09.2014:
16.00 - Msza Św. w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą odprawi Ksiądz Arcybiskup Senior dr Stanisław Nowak
- poświęcenie sztandaru Powiatu Myszkowskiego
17.30 – przemarsz do Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie
17.45 – część oficjalna
- otwarcie uroczystości
- przemówienia zaproszonych gości
- wręczenie odznaczeń zasłużonym dla Powiatu Myszkowskiego
- obrady oraz odczytanie uchwał o przyjęciu insygniów i sztandaru Powiatu
- rys historyczny
- występ artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego
19.50 – zakończenie uroczystości2014.09.11
powiatmyszkowski.pl
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego dla Beaty
Starosta Myszkowski Wojciech Picheta objął patronatem Dzień Dawcy Szpiku Kostnego dla Beaty, który zainicjowała jednostka organizacyjna Starostwa w Myszkowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Impreza miała na celu szczytny cel: rejestrację potencjalnych dawców szpiku dla osób potrzebujących, a przede wszystkim jednej z pracownic PCPR – Beaty Kozioł. Efekty akcji przeszły najśmielsze oczekiwania. Zarejestrowało się ponad 600 osób!

Imprezę zorganizowano w minioną sobotę, 6 września, na terenie Starostwa Powiatowego.
Akcję podzielono na część o charakterze medycznym oraz artystyczno-rekreacyjnym. Rejestracja potencjalnych dawców odbywała się między godziną 10.00 a 16.00. W tym czasie pracował sztab pielęgniarek i lekarzy na czele ze Starostą Wojciechem Pichetą. Ta praca okazała się wielkim sukcesem, gdyż liczba osób gotowych zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku wyniosła aż 606! Jest to rekordowa w skali całego kraju ilość!

W dzień imprezy i na specjalnym koncie zebrano już ok. 20 tys. zł, które będą przeznaczone na badania dla osób rejestrujących się w bazie dawców.

Starosta Wojciech Picheta wylicytował za 500 zł pakiet szkoleń grupowych w Centrum Rozwoju Butterfly, które przekazał pracownikom PCPR.

Oprócz opieki medycznej na miejscu byli również Strażacy, Straż Miejska oraz Policja. Opiekę ochroniarską sprawowała Firma PROTECTOR.

Specjalnie dla Beaty pracownice i jednocześnie koleżanki z pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie przy współpracy z Anną Paterek i Agnieszką Kowalczyk przygotowały kalendarz na 2015 rok w którym użyczyły swojego wizerunku tworząc piękne portrety.

Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na konto Fundacji DKSM Polska i wspomoże leczenie osób chorujących na białaczkę.

W sferze artystycznej niewątpliwą gwiazdą był zespół T-Love z Muńkiem Staszczykiem na czele. Ponadto wystąpiły takie zespoły, jak: ESKALACJA z EL.PANK.EL, Xpressive promujący nową płytę, Kabaret Świerszczychrząszcz. Interesujące okazały się występy grup: Teatr Fajrant, GRUPO DE CAPOEIRA CA MANGULA, Klub Sportów Walki OFENSYWA, pokaz tresury psa policyjnego z przewodnikiem, dzieci ze szkoły w Winownie, grupa taneczno- artystyczna POKOUSA, Agnieszka Szymczyk wraz z grupą ZUMBA.

Warto podkreślić, że impreza miała charakter symultaniczny. Jednocześnie odbywało się wiele rozmaitych wydarzeń, udostępniano wspaniałe atrakcje. Oprócz występów scenicznych, przez cały dzień funkcjonowały kramiki gastronomiczne (grille, wojskowa grochówka, ciasta), loterie fantowe oraz animacje dla dzieci przygotowane przez Świat animacji z Myszkowa. Dochód ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych i loterii został przekazany na konto Fundacji DKMS Polska na pokrycie kosztów badań potencjalnych dawców krwi.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez nakładu pracy współorganizatorów i sponsorów, którzy bez wahania i wątpliwości pomogli przy wszystkich pracach związanych z organizacją: Straży Miejskiej w Myszkowie, Miejskiemu Domu Kultury, Wójta Gminy Poraj, Policji, OSP w Kuźnicy Starej, Nowej Wsi i Żarkach Letnisko, ZHP, Myszkowskiej Ósemce, Firmie PROTECTOR, Klubu Ambitnych Amatorów oraz ponad 100 wolontariuszy.


Starosta Myszkowski Wojciech Picheta objął patronatem imprezę, pracował w sztabie lekarzy i pielęgniarek przy rejestracji, jak również sam oddał krew do badania; na zdjęciu z Dyrektor PCPR Małgorzatą Pawlik-Karcz


Pod wielkim banerem Beaty Kozioł z PCPR na ścianie Starostwa; na zdjęciu Beata Kozioł, Starosta Wojciech Picheta, Dyrektor Małgorzata Pawlik-Karcz, Anna Kos z Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie


Impreza zgromadziła bardzo wielu mieszkańców Myszkowa i okolic


Występ T-Love z Muńkiem Staszczykiem na długo pozostanie w pamięci widzów


2014.09.10
powiatmyszkowski.pl
Dzień dawcy szpiku kostnego dla Beaty - zapraszamy


2014.09.04
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Dyżury nocne aptek na 2014 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014-2015

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013-2014

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz