Dzisiaj jest:    sobota, 20 grudnia 2014 r.   354 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

Druga Sesja V kadencji Rady Powiatu
Podczas drugiej sesji Rady Powiatu w Myszkowie wybrano członków komisji Rady oraz ich przewodniczących. Radni podjęli również uchwały w sprawach budżetowych.

Sesję otworzył Przewodniczący Andrzej Jastrzębski. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zarząd odbył cztery posiedzenia (między 28 listopada a 19 grudnia). Starosta poinformował m.in. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku UKS przy MOSiR w sprawie wsparcia turnieju piłki nożnej, pomocy w organizacji finału WOŚP (posiłek dla wolontariuszy), rozpatrzeniu projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028, uchwaleniu powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto Zarząd zapoznał się w Szpitalu Powiatowym z dotychczas przeprowadzonymi i prowadzonymi obecnie remontami. Innymi elementami pracy Zarządu były uchwały w sprawie powołania Dyrektora PZD, pracy aptek na terenie Powiatu. To tylko niektóre aspekty pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.


Sala Rady Powiatu podczas obrad drugiej sesji; w głębi stół prezydialny

Radnych czekało natomiast kilka uchwał o charakterze organizacyjnym. Ważnym elementem pracy Rady Powiatu jest działalność poszczególnych komisji, w których radni zajmują się szczegółowo sprawami powiatowymi. Wybór składu Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady był więc ważnym elementem sesji.

W Radzie ukonstytuowały się trzy kluby radnych: Koalicja (w jej skład wchodzą radni z komitetów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przyszłości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Lewicy Razem), Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Przyszłość. Istotnym jest, aby w Komisji Rewizyjnej znaleźli się przedstawiciele każdego z klubów. Tak też się stało.

Ostatecznie w skład Komisji Rewizyjnej weszli Piotr Kołodziejczyk, Józef Lazar, Sebastian Ruciński, Dorota Kaim-Hagar, Jarosław Kumor.

W Powiecie Myszkowskim panuje niepisana zasada, zgodnie z którą przewodniczącym Komisji zostaje ktoś reprezentujący opozycyjnych radnych.


Zarząd Powiatu w czasie obrad: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski;

- Klub Koalicji stoi na stanowisku, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej powinna być osoba z opozycji – powiedział radny Rafał Kępski, rozwiewając w ten sposób wszelkie wątpliwości w tym zakresie.
Członkowie Komisji zaproponowali, a Rada Powiatu poparła wniosek, aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Kołodziejczyk.

Następnie Radni wybrali członków komisji stałych. Do tej pory w Powiecie Myszkowskim radni zasiadali w co najmniej dwóch komisjach. Prawo nakłada obowiązek udziału w co najmniej jednej, co podkreślili radni.

- W poprzednich kadencjach radni pracowali w dwóch komisjach. Uważam, że ten dobry obyczaj powinniśmy uszanować. Proszę więc radnych o utrzymanie uczestnictwa w dwóch komisjach. Oczywiście, jeśli któryś radny zamierza pracować w jednej, jest to jego suwerenna decyzja – stwierdził Przewodniczący Andrzej Jastrzębski.

Cała rada zgodziła się z opinią Przewodniczącego. Wybory do komisji miały charakter jawny. Skład poszczególnych komisji przedstawia się następująco:

Komisja Budżetowo-Finansowa: Michał Trojakowski (przewodniczący), Jakub Grabowski, Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Dariusz Lasecki, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Mariusz Morawiec, Jan Kieras, Wojciech Picheta.

Komisja Oświaty i Kultury: Sebastian Ruciński (przewodniczący), Rafał Kępski, Danuta Służałek-Jaworska, Anna Socha-Korendo, Grażyna Kolasa-Gotkowska, Andrzej Jastrzębski.

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia: Dorota Kaim-Hagar (przewodnicząca), Danuta Służałek-Jaworska, Andrzej Jastrzębski, Dariusz Lasecki, Michał Trojakowski, Mariusz Morawiec.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa: Józef Lazar (przewodniczący), Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Piotr Kołodziejczyk, Jarosław Kumor, Mariusz Trepka, Piotr Bańka, Józef Lazar, Jan Kieras, Anna Socha-Korendo, Wojciech Picheta, Dariusz Lasecki.


W jednym z kolejnych punktów radni ustalili również wynagrodzenie Starosty Myszkowskiego, którego wielkość oparta jest o przepisy wyższej instancji. Wynagrodzenie zasadnicze Starosty ustalono na 6000 zł, dodatek funkcyjny – 2000 zł, dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dod. funkcyjnego – 3240 zł, dodatek za wysługę lat – 17% wynagrodzenia zasadniczego – 1020 zł.

Radni musieli również podjąć decyzję w związku z rezygnacją radnego Mariusza Musialika z funkcji członka Zarządu (radny objął stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, dlatego nie może łączyć obu tych funkcji). Następnie do składu Zarządu Powiatu wybrany został Mariusz Morawiec.


Nowym Członkiem Zarządu został Mariusz Morawiec

Jego kandydaturę zarekomendował Starosta Dariusz Lasecki, podkreślając jego duże doświadczenie samorządowe. Mariusz Morawiec był radnym III i IV kadencji Rady Powiatu, obecnie również zdobył mandat. W III kadencji był członkiem Zarządu, a w latach 2010-2014 przewodniczącym Komisji Rozwoju.

Radni podjęli również uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2014-2028 oraz rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Miłym akcentem okazało się wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Niegowa Mariusza Dzieży, który pogratulował wszystkim radnym i życzył spokojnej pracy, zrozumienia w Radzie, kompromisu i możliwości nawiązania dialogu. Przypomniał również, że w 60% drogi w Gminie Niegowa mają standard powiatowy.

W końcowej partii sesji Starosta Dariusz Lasecki odniósł się do pytań radnych dotyczących wydatków na remont starej części szpitala. Poinformował, że w piśmie dyrektora SP ZOZ zawarta była kwota 3,7 mln zł, z czego w pierwszej kolejności należy wyremontować oddział dziecięcy (1,75 mln zł).

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, mając na uwadze okres świąteczny, złożył wszystkim obecnym życzenia z prośbą o przekazania ich w samorządach, które poszczególni radni i zaproszeni goście reprezentują.


2014.12.19
powiatmyszkowski.pl
Światełko Betlejemskie u Wicestarosty
Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Myszkowskiej przekazali symboliczne Światełko Betlejemskie w Starostwie Powiatowym. Z rąk młodzieży odebrali je Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Andrzej Jastrzębski.

Wzorem poprzednich lat harcerska młodzież przekazuje Światełko przedstawicielom najważniejszych instytucji w Powiecie Myszkowskim. Harcerze zawitali również do Starostwa, gdzie spotkali się z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo i Przewodniczącym Rady Andrzejem Jastrzębskim.

Tegoroczne hasło, pod jakim odbywa się akcja, brzmi „Pokój jest w nas”.
Wszystkie drużyny, wchodzące w skład ZHP Hufca Ziemi Myszkowskiej, reprezentowały Komendantka Hufca Aneta Jeziorska, Tropicielka z Drużyny z Poraja Karolina Zielińska i Druhna Oliwia Majewska.

Harcerze odebrali Światełko od skautów słowackich w niedzielę ,a już dziś trafiło ono do Starostwa.

Tradycja związana ze Światełkiem trwa od 1986 roku, kiedy to dzieci austriackie przywiozły Światło Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Od tej pory przypomina ono o idei braterstwa i pokoju, o nadziei i miłości, jakie przynosi Dzieciątko Jezus.
Płomień z Betlejem trafia najpierw do Wiednia, gdzie jest przekazywany delegacjom skautowym z rozmaitych krajów Europy.


Za chwilę zapłonie Światełko Betlejemskie przekazane do Starostwa; odebrali je Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski


2014.12.18
powiatmyszkowski.pl
I Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych w Niegowie
Gmina Niegowa przygotowała piękny pokaz stołów bożonarodzeniowych. Powiat Myszkowski reprezentowali Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski i Radny Mariusz Morawiec.

Główna sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie została w minioną niedzielę dosłownie zastawiona przepięknymi i pomysłowymi stoiskami, na których Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały tradycyjne potrawy świąteczne. Już od wejścia witała przybyłych niezwykła atmosfera, wypełniona zapachami świeżych i wspaniale przyrządzonych smakołyków.

Wszystkich gości powitała Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, a całość poprowadził Dyrektor GOK Andrzej Szczepańczyk.
Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski wspólnie wręczyli Wójt Dorocie Hajto-Mazur okolicznościowy stroik, który idealnie wpasował się w specyfikę imprezy.
Wicestarosta złożyła wszystkim zebranych życzenia spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, sukcesów w nowym 2015 roku, wyrażając również podziw dla talentów kulinarnych i zmysłu estetycznego pań z KGW.

Potraw tego dnia było bowiem co niemiara, a ich różnorodność i pomysłowość w przygotowaniu zasługują na najwyższe uznanie. Uczestnicy Prezentacji mogli kosztować wszystkiego: od słodkich wypieków, poprzez dania rybne, sałatki, kapustę na wiele sposobów, pierogi, paszteciki, po mięsa, wędliny a nawet nalewki.

Imprezę bardzo licznie zgromadzonym gościom umilał występ Kapeli biesiadnej z Choronia oraz zespół muzyczny „Mardis”.

Prezentacje stołów bożonarodzeniowych cieszą się ogromną popularnością z uwagi na tradycyjną, typowo polską, kuchnię, która zwłaszcza w czas świąteczny ma bardzo wiele do zaoferowania. To również znakomita okazja do zaprezentowania kultury ludowej ze wszystkimi jej przepięknymi walorami.


Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Członek Zarządu Jakub Grabowski przekazali Wójt Dorocie Hajto-Mazur symboliczny stroik bożonarodzeniowy


Wicestarosta Anna Socha-Korendo w Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim i Radnym Powiatu Mariuszem Morawcem


2014.12.18
powiatmyszkowski.pl
W wigilię Starostwo w Myszkowie będzie nieczynne
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. (środa) Starostwo Powiatowe w Myszkowie będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem nr 19/2014 Starosty Myszkowskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w Starostwie Powiatowym, dzień 24 grudnia 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające na dzień 1 listopada 2014 r. (sobota).


2014.12.16
powiatmyszkowski.pl
Nowy Dyrektor PZD
Mariusz Musialik, radny Rady Powiatu w Myszkowie, został Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.

Nowy Dyrektor objął stanowisko w ubiegłym tygodniu. Mariusz Musialik to osoba bardzo doświadczona w pracy związanej z drogownictwem. Jest fachowcem, który znakomicie orientuje się w specyfice inwestycji drogowych, zarówno pod kątem legislacyjnym, jak i technicznym. Decyzja Zarządu Powiatu Myszkowskiego o powierzeniu Mariuszowi Musialikowi jednej z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w strukturach Powiatu Myszkowskiego to racjonalny i przemyślany wybór.

Nowy Dyrektor posiada wykształcenie wyższe inżynierskie (Politechnika Częstochowska). W swojej karierze zawodowej łączy od wielu lat działalność samorządową. W latach 1998-2002 był Wójtem Gminy Poraj, następnie w latach 2003-2005 pracował w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, gdzie zajmował się merytoryczną współpracą z samorządami lokalnymi. W okresie dwóch lat (2005-2007) pełnił funkcję zarządcy komisarycznego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Kłobucku, w którym objął prezesurę na okres 2007-2010. Od roku 2011 był kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Poraju.
W latach 2010-2014 – radny Rady Powiatu w Myszkowie.


Mariusz Musialik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg


2014.12.15
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Dyżury nocne aptek na 2014 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014-2015

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013-2014

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz