Dzisiaj jest:    sobota, 25 kwietnia 2015 r.   115 dzień roku
 
   
   
     

Powiat

 

Turystyka

 

Władze Powiatu

 

Starostwo Powiatowe

 

Zamówienia publiczne

 

Nieruchomości

 

Linki

 
 

Partnerzy

 
Broxtowe Borough Council
 
Broxtowe Borough Council
 
Związek Powiatów Polskich
 
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie

Banery

 
http://www.stacjameteo.pl
 
 
http://www.e-zawodowcy.eu/
 
PTTK M2 Myszków
 
certyfikat eurorenoma
certyfikat eurorenoma

aktualności

Dzień Wody - podsumowanie
W Z.S. nr 2 im. H. Kołłątaja odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów artystyczno-ekologicznych zorganizowanych w ramach drugich myszkowskich obchodów Światowego Dnia Wody. Nagrody laureatom wręczyli Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Dyrektor ZS nr 2 Jerzy Bryś.

Światowy Dzień Wody, który odbył się przed Starostwem Powiatowym w Myszkowie miał na celu uświadomienie roli, jaką pełni woda w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem trudności w związku z zaopatrzeniem na terenach ubogich w wodę. Młodzież wzięła udział w licznych konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska.

- Dzień Wody w Myszkowie to bardzo ciekawa akcja, o dużym rozmachu i walorach edukacyjnych. Myślę, że wiedzę o tym, jak wygląda sytuacja na terenach, gdzie trudno o wodę, powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu. Cieszę się, że ta akcja odbyła się już po raz drugi. Dziękuję organizatorom i gratuluję wszystkim laureatom konkursów- mówiła Wicestarosta Anna Socha-Korendo podczas uroczystości.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w poszczególnych konkursach:

Laureaci powiatowego konkursu plastyczno-fotograficznego pt. Oblicza wody:
- w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Wiktoria pawula kl. IV S.P. nr 2
II miejsce – Oskar Bluj kl. VI S.P. nr 5
Wyróżnienia – Daniel Czyż S.P. w Jaworzniku
Karolina Koper S.P. w Jaworzniku
Kornel Czapiewski S.P. nr 6
Izabela Tkaczyk kl. V S.P. nr 4
Julia Puszczewicz kl. VI S.P. nr 5
Dominika Nowak kl. III S.P. nr 5
- w kategorii gimnazja:
I miejsce – Weronika Tkacz kl. III Gimnazjum nr 1
II miejsce – Karolina Machura kl. III Gimnazjum nr 1
- w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Ewelina Bożek Z.S. nr 2 im. H. Kołłątaja
II miejsce - Klaudia Męcik Z.S. nr 2 im. H. Kołłątaja

Laureaci powiatowego konkursu na autorską piosenkę lub wiersz pt. Tworzyć o wodzie każdy może…:

- w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Sandra Słocińska kl. III S.P. nr 1 z piosenką „Woda jest zżyciem”
II miejsce – Wiktoria Maszczyk i Blanka Sobota S.P. w Poraju z piosenką „Strumyk”
- w kategorii gimnazja:
I miejsce – Justyna Sidorkiewicz kl. III Gimnazjum w Zarkach z piosenką „Woda”;
- Karol Knysak, Kacper Jakóbczyk Gimnazjum nr 3 z wierszem „Oda do wody”
II miejsce- Joanna Spik Gimnazjum nr 3 z wierszem „ Mnie to nie dotyczy”
- Julia Bacior Gimnazjum nr 3 z wierszem „Kropla Życia”
- Sylwia Chrostowska Gimnazjum w Żarkach z wierszem „Woda jest życiem”

Sponsorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ZWiK w Myszkowie, Kaufland w Myszkowie, Nadleśnictwo Siewierz.


Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski wręczają nagrody; Dyrektor Jerzy Bryś sięga po następny prezent


Wspólne zdjęcie laureatów i zaproszonych gości


2015.04.23
powiatmyszkowski.pl
Sesja Rady Powiatu
P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie : zwołania VI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 kwietnia 2015 roku o godz. 10.30 VI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji z dnia 27 marca 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2015.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2014.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
10. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości pod zamontowanie odbiorników telewizyjnych na salach chorych z dotychczasowym najemcą przez SP ZOZ w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu z dotychczasowym najemcą przez SP ZOZ w Myszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2015 rok w związku z realizacja projektów unijnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.
2015.04.22
powiatmyszkowski.pl
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Zakończyły się eliminacje powiatowe do „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drotowym”, w których wzięły udział najlepsze drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Organizatorami imprezy byli myszkowska Komenda Policji i Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Nad przebiegiem Turnieju czuwali policjanci z Komendy w Myszkowie. Do zawodów przystąpiło 10 drużyn. Zmagania uczniów gimnazjów i szkół podstawowych rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie każdy z uczestników turnieju musiał pokonać na rowerze skomplikowany tor przeszkód i wykazać się znajomością przepisów w praktyce. Uczestnicy zawodów wykazywali się również wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zawody były bardzo wyrównane i pełne emocji. Dzięki różnorodności zadań pożyteczna wiedza teoretyczna mogła znaleźć realne odzwierciedlenie w symulacji warunków drogowych.
Po zmaganiach przyszła kolej na najbardziej sympatyczną, ale i pełną emocji część przedsięwzięcia, jaką było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Po podsumowaniu wyników z poszczególnych konkurencji, komisja, w skład której weszli tegoroczni organizatorzy, wyłoniła zwycięskie drużyny i najlepszych zawodników turnieju.

Kamil Skowron z Gimnazjum w Niegowie i Dawid Stępień ze Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku zdobyli największą liczbę punktów w swojej kategorii i otrzymali rowery, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i pucharów, które zwycięzcy otrzymali z rąk Wicestarosty Myszkowskiego Anny Sochy-Korendo, Członka Zarządu Powiatu Myszkowskiego Rafała Kępskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie mł. insp. Lecha Bugaja.

W organizację turnieju zaangażowani byli poza policjantami również funkcjonariusze Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie oraz Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego z Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie.

Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, Szkoły Podstawowej w Cynkowie oraz z Gimnazjum nr 5 w Myszkowie wezmą udział w etapie okręgowym turnieju BRD już 6 maja, w Szkole Podstawowej przy ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie.


Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski wręczyli ufundowaną przez Starostwo Powiatowe nagrodę główną - rower - Dawidowi Stępniowi z SP w Żarkach Letnisku


W kategorii gimnazjów rower powędrował w ręce Kamila Skowrona z Gimnazjum w Niegowie


Uczestnicy Turnieju na wspólnym zdjęciu z zaproszonymi gośćmi


2015.04.20
powiatmyszkowski.pl
Młodzież z żareckiego ZS w Portugalii
Uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach mieli kolejną już okazję wyjechać na zagraniczny staż do Portugalii. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora ZS w Żarkach Marioli Piątek oraz koordynatorki i twórczyni projektu Lidii Nowak udział w stażu wzięło aż 16 uczniom technikum w zawodach: technik informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa. Uczniom towarzyszyły 2 opiekunki: wicedyrektor ZS w Żarkach Anna Dzieża oraz anglistka Beata Ganczewska. Wszystkie koszty związane z wyjazdem pokryte zostały z funduszy programu Erasmus +.

Przed wyjazdem młodzież została wybrana w precyzyjnym procesie rekrutacyjnym, który obejmował między innymi świetną znajomość przedmiotów zawodowych, czy biegłą znajomość języka angielskiego.

Staż uczniów trwał od 23.03 do 03.04.2015 r. Młodzież przebywała w pięknej miejscowości Barcelos na północy Portugalii, kilkanaście kilometrów od Oceanu Atlantyckiego w malowniczo położonym, nowo wybudowanym kampusie. Uczniowie mieli okazję pracować w miejscowych firmach informatycznych, restauracjach i hotelach. Poznanie portugalskich miejsc pracy i specyfiki tamtejszych firm było dla uczniów niezwykle ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem. Liczne umiejętności zdobyte podczas stażu pomogły w rozwoju zawodowym, wszystkim uczestnikom tych kreatywnych praktyk.

Praktyki dały im możliwość poznania światowych standardów usług informatycznych, hotelarskich i gastronomicznych.
W weekendy uczniowie zwiedzili stolicę Portugalii Lizbonę oraz inne ciekawe miejscowości: Guimarães, Bragę i Porto. Miasta te zrobiły na uczniach niesamowite wrażenie.

Podczas stażu Informatycy szkolili m.in. następujące umiejętności: konfiguracja i eksploatacja sprzętu komputerowego, obsługa oprogramowania używanego w firmach czy tworzenie baz danych, itp.
Uczniowie technikum hotelarskiego przeszli przez wszystkie etapy pracy w hotelu od służby piętrowej, po recepcję. Zaznajomili się z procedurami oraz programami stosowanymi w portugalskich hotelach.
Stażyści z technikum żywienia i usług gastronomicznych zajmowali się m.in, obsługą urządzeń i sprzętów stosowanych w gastronomii, przygotowywaniem potraw kuchni portugalskiej czy stołów konsumenckich.

Udział szkoły w projekcie zwiększył atrakcyjność kształcenia zawodowego i poprawił jakość całej edukacji zawodowej. Uzyskany w wyniku praktyk certyfikat „Europass Mobility” wystawiony uczniom w wersji polsko- i angielskojęzycznej uczynił proces kształcenia realizowany w ZS w Żarkach prawdziwie europejskim, a uczniom uczestniczącym w projekcie dał szanse nowego rozwoju wzmacniając ich pozycję na rynku pracy.


Uczniowie z ZS w Żarkach z certyfikatami "Europass Mobility"


2015.04.20
powiatmyszkowski.pl
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki uczestniczył w Konwencie Starostów Województwa Śląskiego, który odbył się w bieruńskim Starostwie Powiatowym.

Udział w Konwencie wzięli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś. Obradom przewodniczył Starosta Bielski Andrzej Płonka.
Starostowie rozmawiali o możliwości pozyskiwania przez samorządy środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Głównym aspektem obrad były dotacje dla powiatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, w tym związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych.

Rzeczą niekorzystną dla powiatów jest pominięcie w ramach POWŚ na lata 2014-2020 środków przeznaczonych na drogi powiatowe. W związku z tym skierowany został apel do Marszałka Województwa Śląskiego o stworzenie mechanizmu ,w ramach którego środki na drogi powiatowe zostałyby ujęte.

Dyskusja dotyczyła również służby zdrowia, a konkretnie konieczności wydłużenia terminu (dotychczas 2016 rok), który potrzebny jest na dostosowanie placówek do wyznaczonych standardów.

Starostowie przyjęli także stanowisko w sprawie projektu Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Informacji Prawnej w którym wskazali na konieczność pełnego finansowania tego zadania przez administrację rządową.


Przywitanie starostów podczas Konwentu; pierwszy z prawej Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki


2015.04.17
powiatmyszkowski.pl
Powiatowy Turniej Tańca
W porajskim Kinie „Bajka” odbył się pierwszy powiatowy turniej tańca dla dzieci, w którym uczestniczyli reprezentanci przedszkoli z całego Powiatu Myszkowskiego. Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Członek Zarządu Powiatu Mariusz Morawiec wręczali nagrody dla najlepszych grup.

Konkursy o charakterze tanecznym cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, o czym świadczy niezwykle wysoka frekwencja podczas środowego widowiska. Popularyzacja tanecznych form wyrazu artystycznego zyskuje coraz więcej fanów. Programy telewizyjne, mające wysoką oglądalność jedynie potwierdzają to zjawisko.

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju trafił w samą „dziesiątkę”. Pomysł okazał się rewelacyjny. W całym konkursie uczestniczyły soliści i zespoły z Gminy Poraj, Myszków, Niegowa, Koziegłowy i Żarki. Łącznie udział wzięło ponad 100 wykonawców.

Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk zapowiada, że za rok odbędzie się druga edycja konkursu.

Sam konkurs był bardzo widowiskowy. Wykonawcy zaprezentowali różnorodne i zaawansowane układy choreograficzne oraz pomysłowość w doborze kreacji tanecznych. Niejednokrotnie mali tancerze wcielali się w role popularnych postaci ze świata bajek. Jury w składzie Katarzyna Piłka, Larysa Policińska, Grzegorz Caban, stanęło przed bardzo trudnym zadaniem.

W gronie solistów wystąpili: Jowita Nita i Jakub Stępień, (oboje - O. Przedszkolny SP w Kuźnicy Starej), Bartłomiej Czyż i Szymon Kowalski (obaj – Przedszkole nr 5 w Myszkowie), Zuzia Jędruszek (NSP Masłońskie).

Na scenie swoje układy zaprezentowały zespoły taneczne z następujących placówek: Przedszkole „Leśne Skrzaty” z Poraja, Samorządowe Przedszkole Publiczne z Żarek Letniska, Oddział Przedszkolny w Kuźnicy Starej, SP w Winownie, Przedszkole Publiczne w Niegowie, Przedszkole nr 2 w Myszkowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Zawadzie, Przedszkole Publiczne w Żarkach, Przedszkole Publiczne w Starej Hucie, Przedszkole nr 4 w Myszkowie.

Występy były bardzo wyrównane i wszystkie drużyny otrzymały nagrody, które w imieniu Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego i całego Zarządu Powiatu wręczali Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Mariusz Morawiec wspólnie z Wójtem Poraja Łukaszem Stacherą.

Była to niewątpliwie bardzo udana impreza. Na uwagę zasługuje piękne przygotowanie sali widowiskowej w kinie „Bajka” oraz wyśmienitą, mieniącą się kolorami scenografię.


Tuż przed ogłoszeniem wyników. Na scenie: Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Członek Zarządu Powiatu Mariusz Morawiec, jury: Katarzyna Piłka, Larysa Policińska, Grzegorz Caban


Przedszkolaki na scenie wraz z zaproszonymi gośćmi i opiekunami oraz prowadzącą Dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziu-Wilk


Kolejna grupa przedszkolaków: Wójt Łukasz Stachera zaprasza na scenę kolejnych wykonawców, Wicestarosta Anna Socha-Korendo czeka z nagrodą dla uczestników


2015.04.16
powiatmyszkowski.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Informujemy, że dnia 08 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie przyjął Uchwalę Nr 73/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyznania środków finansowych na realizację zadań.

W zawiązku z powyższym Zarząd Powiatu w Myszkowie podjął decyzję w której realizację zadań publicznych w zakresie:

I. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na boiskach „Orlik” dla młodzieży III klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – powierza UKS „Jedynka”, z siedzibą w Myszkowie ul. Kwiatkowskiego 18 i przyznaje na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
b) Powiatowe zawody lekkoatletyczne dla młodzieży III klas szkół
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – powierza UKS „Maraton”, z siedzibą w Myszkowie, ul. 11 Listopada 9 i przyznaje na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł
c) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży III klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – powierza UKS „Maraton”, z siedzibą w Myszkowie, ul. 11 Listopada 9 i przyznaje na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
d) Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży III klas szkół
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – powierza LKS „Zieloni”, z siedzibą w Żarkach, ul. Steinkellera 3 i przyznaje na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
e) Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego dla młodzieży III klas szkół
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – powierza UKS „Maraton”, z siedzibą w Myszkowie, ul. 11 Listopada 9 i przyznaje na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł

Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Zawierają opisy zadań, harmonogramy poszczególnych działań oraz odpowiednie kosztorysy. Ponadto w/w organizacje mają niezbędną wiedzę, doświadczoną kadrę oraz odpowiednie zaplecze do realizacji konkretnych zadań.


2015.04.08
powiatmyszkowski.pl
Jurajski Bieg Przełajowy
Na terenie Grzędy Mirowsko- Bobolickiej i Lasu Pikulowego oraz ścieżki pieszo-rowerowej odbył się Jurajski Bieg Przełajowy na dystansie 12 km kobiet i mężczyzn oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Powiat Myszkowski jako partner honorowy imprezy, ufundował nagrody dla najlepszych zawodników. Powiat Myszkowski reprezentował Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski.

W Bobolicach u podnóża zamku na starcie stanęło 105 uczestników biegaczy, w tym dzieci i młodzież, którzy przyjechali do nas między innymi z Warszawy, Katowic, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Starachowic, Włoszczowej oraz Myszkowa. Spora ilość wytrwałych kibiców zagrzewała dopingiem biegaczy do walki na trasie, a wśród nich wójt Gminy Niegowa Dorota Hajto - Mazur, która wręczała medale za udział dobiegającym zawodnikom, między innymi Burmistrzowi Miasta Myszków Włodzimierzowi Żakowi, który wziął udział w biegu głównym.

Trasa biegu głównego 12km (2 x 6 km) została oznaczona taśmami ostrzegawczymi i znakami informującymi o kierunku biegu . Na trasie rozstawieni zostali sędziowie, którzy weryfikowali zawodników na trasie. Pomiar czasu odbywał się za pomocą systemu chip.
Funkcje bezpieczeństwa pełniła Grupa Jurajska GOPR z Podlesic oraz sędziowie KS Jurajskie Orły, którzy dodatkowo weryfikowali zawodników na trasie i linii mety.

W biegu głównym na dystansie 12 km mężczyzn zwyciężył Piotr Magiera z Myszkowa z czasem 41:28 min przed Pawłem Cieślikiem z Katowic z czasem 42:15 min, natomiast trzecie miejsce zajął Dariusz Wilk z czasem 43:06.

Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Kuzyk z Raciszyna reprezentująca WKB Meta Lubliniec z czasem 49:26 min, druga była z Myszkowa zawodniczka Ambitnych Amatorów z czasem 55:15min, trzecia była również zawodniczka Ambitnych Amatorów Eliza Krzysztoń z Żarek.

Równo o godz. 10.00 rozpoczęła się rywalizacja najmłodszych uczestników Biegu Przełajowego.
W kategoriach dzieci klas 1-3 na dystansie 300 m zwyciężyli wśród dziewczynek ex aequo Milena Galińska z Parkoszowic i Gabriela Kupczak z Myszkowa ,drugie miejsce zajęła Zuzia Karmańska z Bytomia. Wśród chłopców pierwsze miejsce dla Szymona Zamory z Żarek, drugie miejsce dla Szymona Pacholczaka, a trzecie Mateusza Jedzinaka z Będzina.

Na dystansie 800 m kategorii klas 4-6 zwyciężyli: wśród dziewcząt pierwsze miejsce dla Aleksandry Knapczyk z Myszkowa. A wśród chłopców Dariusz Zamora z Jaroszowa, za nim uplasował się Łukasz Witczyk, zaś trzecie miejsce przypadło Bartkowi Koczurowi z Myszkowa.

Dystans 1600 pokonał w pojedynkę Tymoteusz Panek z Bierunia, zajmując tym samym pierwsze miejsce w tej kategorii.
Szczegółowe wyniki zamieszczone zostaną na stronie Miasta Myszków oraz pod linkiem: http://online.datasport.pl/results1417/
Organizator Biegu Przełajowego Klub Sportowy Jurajskie Orły chce wyrazić podziękowania dla wszystkich uczestników za wysoki poziom współzawodnictwa i liczną frekwencie jak również dla wszystkich partnerów i sponsorów bez których ten bieg nie mógłby się odbyć :

Partnerzy Honorowi: Starostwo Powiatowe Myszków - nagrody dla dzieci i młodzieży,
Gmina Niegowa –pomiar czasu oraz statuetki,
Miasto Myszków - upominki w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn,
Grupa Jurajska GOPR Podlesice - Naczelnik grupy Pan Adam van der Coghen – opieka medyczna na trasie

Partnerzy wspierający:
Sklep Sportowy SENGAM SPORT - Dariusz Bednarczyk , sponsor nagród w kategorii OPEN
„Zamek Bobolice” Senator Jarosław Lasecki - udostępnienie terenów pod trasę i bazę zawodów
„Jurajska”- Wytwórnia Napojów Gazowanych w Postępie- napoje dla zawodników
DECATHLON Poczesna – nagrody dla dzieci i młodzieży „Studio Zebra” Myszków- Paweł Froncisz , druk plakatów promujących, logo biegu
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Regionalnego oraz Ewerro Sp.z o.o.- sponsor statuetek
Skład Budowlany DARPOL z Niegowy – sponsor nagród dla dzieci
Firma Rent – Pol – użyczenie agregatów
Patronat medialny: Gazeta Myszkowska
Głównym organizatorem był Klub Sportowy Jurajskie Orły.
Dyrektor biegu: Mateusz Gocyła, Sekretarz zawodów: Anna Gocyła, Sędzia główny zawodów: Paweł MichniewskiStart do biegu grupy dziecięcej


Wspólne zdjęcie nagrodzonych, partnerów i organizatorów


2015.04.07
powiatmyszkowski.pl
<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna>>

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego

ZOSTAŃ STAŻYSTĄ W STAROSTWIE -

konkurs na staże zawodowe

Dyżury nocne aptek na 2015 rok.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Profesjonalna edukacja - inwestycją w naszą przyszłość.
EFS Działanie 9.2

Mam zawód mam pracę
w regionie.
EFS Działanie 9.2

POWIAT MYSZKOWSKI - MATERIAŁY FILMOWE (kliknij poniżej)

Starostwo w Myszkowie na YouTube

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii

Obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu

Działanie 6.2 PO KL Biznes otwarty dla wszystkich

Poddziałanie 7.1.1 RPO-WSL Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki subregionu północnego

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

TERENY INWESTYCYJNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Projekt BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

INWESTYCJE

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców

Oferty pracy z PUP w Myszkowie

Gminy

 

Przydatne adresy www

 

Przydatne nr tel.

 
 
 

Projekt i wykonanie: Arkadiusz Sołtysik & Marcin Matyja
Copyright © 2004-2014 Powiat Myszkowski

 
-->

Zobacz, jak załatwić swoją sprawę!

Pobierz formularz!

Odszukaj sprawę w katalogu tematycznym, alfabetycznym lub według odpowiednich wydziałów!


Przejdź teraz