Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zdjęcie:
NABÓR WNIOSKÓW DO 10 SIERPNIA 2020 

 
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE PRZEZ POWIAT MYSZKOWSKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 5 690 614,00 ZŁ
 

Inwestycje finansowane lub dofinansowane:
 
• 2020 rok:
 
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 im.  E. Kwiatkowskiego w Myszkowie 
Dofinansowanie 1.449.576,15 zł
Całkowita wartość inwestycji 6.149.000,00 zł
 
Przebudowa DP 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu
Dofinansowanie 256.306,54 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.014.170,00 zł
 
Przebudowa DP 1012 S na odc. ok 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj  w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska
Dofinansowanie 787.224,55 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.232.353,00 zł 
 
Przebudowa DP 2311 S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW 789
Dofinansowanie 588.256,11 zł
Całkowita wartość inwestycji 2.550.640,00 zł
 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków ul. Woźnicka
Dofinansowanie 250.013,67 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.346.697,00 zł,  w tym środki Gminy Koziegłowy 613.864,00 zł
 
Przebudowa DP 3804 S na odc. Myszków ul. Pińczycka do Stara Huta ul. Myszkowska dł. odcinka 271,0 m 
Dofinansowanie 298.718,73 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.248.322,00 zł
 
Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów P.POŻ”-Wykonanie decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
Dofinansowanie 283.814,17 zł
Całkowita wartość inwestycji 479.604,00 zł
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Przybynów – Zaborze
Dofinansowanie 177.120,00 zł
 
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dofinansowanie 1.194.440,11 zł
Całkowita wartość inwestycji 4.281.586,00 zł
 
NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA 2020 R

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE PRZEZ POWIAT MYSZKOWSKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 21 138 600,00 ZŁ

Inwestycje finansowane lub dofinansowane:

• Terminy realizacji: 2020-2022:

Zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 1.580.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 2.100.000,00 zł

Zakup i montaż wysokospecjalistycznego angiografu dla SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 810.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.500.000,00 zł

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S o długości 882,26 mb nad torami PKP w m. Kotowice oraz chodnika
Dofinansowanie 3.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 7.800.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków–Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km
Dofinansowanie 10.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 38.000.000,00 zł

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2312S Cynków – Krusin o dł. 1,42 km w miejscowości Cynków
Dofinansowanie 1.748.600,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.497.200,00 zł

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3809 S Przybynów-Zaborze o dł. 4,1 km
Dofinansowanie 4.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 9.000.000,00 zł

NABÓR WNIOSKÓW DO 28 GRUDNIA 2020 R

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE PRZEZ POWIAT MYSZKOWSKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 3 000 000,00 ZŁ

Inwestycje finansowane lub dofinansowane:

• Terminy realizacji: 2021-2022:

Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 2.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 2.000.000,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 1.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.000.000,00 zł

 

 

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski