Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

RODO

RODO - Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO).

1.Kto jest administratorem Państwa danych? (13.1.a)

Administratorem danych jest  Starosta Myszkowski reprezentujący Powiat Myszkowski oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie z siedzibą przy ulicy Pułaskiego 6, 42-300 Myszków.

2. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych? (13.1.b)

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych Panią Magdaleną Ciuk-Kuziemską dostępnym pod adresem iod@powiatmyszkowski.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie.(13.1.c, 13.1.d i 13.2.e)

Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 4, 4a, 5 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  o samorządzie powiatowym,  w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
- przetwarzanie może być również  niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną.
- mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Podanie danych może być wymogiem:
- ustawowym
- umownym.

4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe? (13.1.e)

Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? (13.1.f)

Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? (13.2.a)

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7. Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?(13.2.b)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych: do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych) i żądania ich sprostowania.

8. Jak cofnąć zgodę?(13.2.c)

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.  W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

9. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie ?(13.2.d)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

10 .Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?(13.2.f)

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Powiat Myszkowski  z siedzibą  w Starostwie  Powiatowym  w Myszkowie 42-300, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808, w  jego imieniu Starosta Myszkowski, tel.34/315 91 00.
- Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.
- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
- Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie  30 dni.
- Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
- Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
- Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Magdaleny Ciuk-Kuziemskiej tel.34/3159106, e-mail: iod@powiatmyszkowski.pl

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski