Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 23 lipca 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 30 lipca 2020 roku o godz. 9.00  XXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. K. na Starostę Myszkowskiego dotyczącej działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żarki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2033.
13. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2020 roku.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
16. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
Wojciech Picheta

24

LIP

2020

314

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.