Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Powiatu

 
P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 21 września 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 28 września 2020 roku o godz. 8.30 XXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 związanych ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2033.
10. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady                  
Wojciech Picheta

23

WRZ

2020

741

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.