Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja o poborze mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej w 2005 r.

W okresie od 7 lutego do 3 marca br. przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn; pobór będzie się odbywał na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6, w godz. 8-15.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla pow. myszkowskiego (pokój 11) w terminach określonych na wezwaniach do poboru podlegają mężczyźni

- urodzeni w 1986 r.,

- urodzeni w latach 1981-1985, którzy dotąd nie stawili się do poboru;

ponadto wzywa się także poborowych urodzonych w latach 1977-1985, którzy

- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

- złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, urodzone w latach 1981-1987, które w roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

Poborowi zgłaszający się do Powiatowej Komisji Poborowej obowiązani są przedstawić:

- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

- fotografię o wym. 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

- dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,

- dowód osobisty lub paszport,

- książeczkę wojskową, jeśli poborowy stawał do poboru,

- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

01

LUT

2005

11222

razy

czytano

Kotarski

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.