Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla młodzieży szkół ponagimnazjalnych w r. szk. 2005/6

15 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu programów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego informując jednocześnie, że w roku szkolnym 2005/6 w ramach programu ZPORR działanie 2.2 "wyrównywanie szans edukacyjnych" będą przyznawane stypendia tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Zarząd Powiatu w Myszkowie przygotowując się do konkursu opracował projekt regulaminu, który na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie poddany pod dyskusję i głosowanie. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponagimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski; regulamin zawiera także formularze wniosków. Zakłada się, że wzorem ub. roku wnioski w sprawie przyznania stypendium uczniowie będą składać w szkołach, w których pobierają naukę.

Zgodnie z wytycznymi ZPORR podstawowym kryterium przyznania stypendium nadal będzie średni dochód netto na osobę w rodzinie ucznia uzyskany w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Proponowany termin przyjmowania wniosków przez szkoły: 1 sierpień - 10 wrzesień 2005 r.

Szczegółowe informacje związane z programem stypendialnym dla uczniów będą zawarte we wspomnianym regulaminie, który z chwilą uchwalenia przez Radę Powiatu w Myszkowie zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa (www.powiatmyszkowski.hg.pl ) oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w szkołach ponagimnazjalnych w Myszkowie, Koziegłowach i Żarkach.

19

LIP

2005

75906

razy

czytano

Kotarski

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.