Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" informujemy, że Powiat Myszkowski przystępuje do projektu.

Druki wniosków w sprawie przyznania stypendium studenci mogą pobierać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w pokoju 7 ( tel. 034 315 91 74) bądź ze strony internetowej starostwa (www.powiatmyszkowski.hg.pl).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 20 marca br. w Starostwie.

Do ubiegania się o przyznanie stypendium mają prawo studenci spełniający następujące kryteria:
1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
2. posiadają stałe zameldowanie na obszarach zmarginalizowanych Powiatu Myszkowskiego
3. pobierają naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, zaocznych i eksternistycznych

Jeśli liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendiów będą mieli w kolejności:
1. studenci o najniższych dochodach, tj. do 316 zł netto na członka rodziny
2. studenci do 25 roku życia

Stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie, będzie przekazywane w formie finansowej na konto wskazane przez studenta, nie dłużej niż przez 5 miesięcy (semestr letni roku akademickiego 2005 - 2006)

Stypendia zostaną przyznane pod warunkiem uzyskania przez Powiat Myszkowski środków finansowych na ten cel. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Regulamin przyznawania stypendiów
Umowa o stypendium
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 5a

28

LUT

2006

39609

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.