Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniu 28 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali posiedzeń myszkowskiego Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6 rozpocznie swe obrady 45-ta sesja Rady Powiatu. W programie obrad m.in.: sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za 2005 r., podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora ZS nr im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2005 rok, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2005 rok, przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2005 rok, złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz podjęcie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie, uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006, uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uchwały w sprawie określenia przeznaczenia nadwyżki budżetowej Powiatu Myszkowskiego za rok 2005.

26

KWI

2006

37077

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.