Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Ogólnopolski konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowychdzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ogłaszają

Ogólnopolski konkurs
na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych
dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Konkurs realizowany jest w ramach "Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012", z uwzględnieniem raportu z badań dotyczących uwarunkowań i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy ( Raport z badań pn. "Dwie prawdy o aktywności", pod redakcją Barbary Fatygi).

Do udziału w konkursie mogą przystąpić: placówka wychowania pozaszkolnego (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski), szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, która przygotuje program adresowany do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich* uwzględniający przynajmniej jeden z następujących priorytetów:

- Kształtowanie umiejętności zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży dla wzmacniania ich zdrowia i rozwoju osobistego (zainteresowań, zdolności, kreatywności, poczucia własnej wartości).
- Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej (w tym rozwijanie wolontariatu i samorządności uczniowskiej).
- Rozwijanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
- Kształtowanie umiejętności psychospołecznych (porozumiewania się , rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i zmianą, współpracy, autoprezentacji i in.)
- Kształtowanie umiejętności uczestniczenia dzieci i młodzieży w kulturze, rozwijanie talentów i twórczości młodzieżowej.
- Wspieranie dialogu i więzi międzykulturowych, wprowadzanie dzieci i młodzieży do roli uczestnika wspólnoty europejskiej.

W konkursie preferowane będą programy:

- Integrujące dzieci i młodzież z obszarów wiejskich i miejskich.
- Wykorzystujące pomysły i inicjatywy młodych ludzi.
- Angażujące rodziców i wolontariuszy młodzieżowych.
- Wykorzystujące zasoby instytucji, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Realizacja programu powinna być poprzedzona diagnozą i zakończona oceną jego efektów oraz wypracowaniem z uczestnikami propozycji działań na przyszłość.

Wniosek oraz kalkulację wstępną wg załączonego wzoru prosimy składać do 2 czerwca br. na adres:
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: Janko Muzykant.

Programy, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisję otrzymają dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Dofinansowanie będzie dotyczyć działań zaplanowanych wyłącznie do dnia 15 listopada 2006 r. Ostateczny termin rozliczenia merytorycznego i finansowego upływa z dniem 15 listopada 2006 r.
Umowy potwierdzające dofinansowanie programu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostaną zawarte pomiędzy CMPPP a organem prowadzącym szkołę lub placówkę.

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać:

- w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Departament do Spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej,
Krystyna Stańczak-Pałyga
tel. 0-22 522-44-28
00-918 Warszawa, Aleja Szucha 25
- w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Pracownia Promocji Zdrowia, tel. 0-22 825-44-51 w. 130 i 131
00-644 Warszawa, ul. Polna 46a
- na stronie internetowej MEN: www.men.gov.pl
- na stronie internetowej CMPPP: www.cmppp.edu.pl
- w kuratoriach oświaty

www.men.waw.pl
Autor:  pr
16
MAJ
2006
46621
razy
czytano

4081/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski