Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

27 lipca br. - LI Sesja Rady Powiatu w Myszkowie

Dnia 27 lipca 2006 roku o godz. 10 00 zbierze się na swojej LI Sesji Rada Powiatu w Myszkowie, która obradować będzie w sali narad Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu
6.Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego.
7.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Myszkowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Powiatu w Myszkowie
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Powiatu w Myszkowie
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/258/2005 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006
13.Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej
15.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres... lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 6
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/2000 Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2000 roku w sprawie określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 "Karty Nauczyciela" oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg
21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Urząd Pracy
22.Zajęcie stanowiska w sprawie wypowiedzenia Porozumienia wraz z aneksem z dnia 28 czerwca 2002 r oraz aneksem z dnia 31 stycznia 2006r zawartego w dniu 16 grudnia 1999 r w Katowicach pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Powiatu Myszkowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych.
23.Wnioski i oświadczenia radnych.
24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25.Zamknięcie obrad sesji.

21

LIP

2006

71088

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.