Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wykorzystanie funduszy w ramach ZPORR

Prawie sto procent środków przeznaczonych na inwestycje w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 zostało już rozdysponowane przez Zarząd Województwa Śląskiego. Większość śląskich samorządów, bezpośrednio lub pośrednio, otrzymała wsparcie w ramach ZPORR, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W stolicach subregionów (Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik) zauważyć można koncentrację udzielanego wsparcia. Efekt ten związany jest z lokalizacją w tych ośrodkach bądź to dużych projektów realizowanych przez szkoły wyższe (na przykład Akademia Muzyczna w Katowicach) bądź realizacją dużych projektów z zakresu ochrony środowiska przez spółki komunalne (Bielsko-Biała, Częstochowa). Jednocześnie do kilku miejsc województwa (np. do gmin położonych na północ od Częstochowy czy do większości gmin powiatu raciborskiego oraz bielskiego), nie trafiły pieniądze przeznaczone na inwestycje w ZPORR.


[i]Mapa przedstawia wartość udzielonego wsparcia w układzie gminnym. Skumulowano na niej wartość realizowanych projektów w gminach i powiatach grodzkich przez gminy, miasta, instytucje ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale - również te, dla których organami założycielskimi są powiaty ziemskie i samorząd województwa, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz fundacje), szkoły i szkoły wyższe, instytucje kultury (np. muzea) i kościoły. Największy pod względem wartości jest projekt realizowany przez Bytom Budowa bytomskiego odcinka obwodnicy aglomeracji górnośląskiej (przyznane dofinansowanie ponad 70 mln zł), a najmniejszy projekt realizowany jest przez wiejski ośrodek zdrowia w Tworogu (wartość dofinansowania 39 tys. zł).[/i][i]Mapa przedstawia wartość udzielonego wsparcia powiatom ziemskim (uwaga: w części centralnej województwa nie ma powiatów ziemskich, więc nie zaznaczono dotacji unijnej). [b]Największe inwestycje (modernizacje dróg) będą realizowane w powiecie cieszyńskim i myszkowskim[/b]. Natomiast powiat tarnogórski realizuje największą liczbę projektów (pięć), z których cztery polegają na modernizacji dróg powiatowych, a jeden jest związany z rozwojem społeczeństwa informatycznego.[/i][i]Na tej mapie przedstawiono miejsca, w których realizowane są projekty przez samorząd województwa śląskiego. Największa inwestycja drogowa, realizowana wspólnie przez województwo śląskie i Rudę Śląską, to budowa rudzkiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. W ramach ZPORR zostanie również zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 789 (Gniazdów-Sośnica), a także skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 928 z drogami powiatowymi w Kobiórze. Ponadto w województwo śląskie realizuje projekt SEKAP (system elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej) jako lider wespół z pięćdziesięcioma trzema innymi jednostkami samorządu terytorialnego w województwie śląskim.[/i]

źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl

13

LIP

2006

13370

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.