Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

[b]STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W SPRAWIE SZKODLIWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYSZKOWSKIEGO DZIAŁAŃ RADNYCH PRAWICY NA SESJI RADY POWIATU W MYSZKOWIE DNIA 30 CZERWCA 2006R.[/b]

Na sesji Rady Powiatu w Myszkowie w dniu 30 czerwca 2006 roku doszło do nieodpowiedzialnych i szkodliwych dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, działań ze strony radnych prawicy w osobach:
[b]
1. Piotr Bańka
2. Zbigniew Bernacki
3. Anna Foltyn
4. Andrzej Gala
5. Bolesław Malicki
6. Eugeniusz Napora
7. Jadwiga Skalec
8. Marian Szmukier
9. Mariusz Trepka.
[/b]

W zasadniczych dla społeczności lokalnej kwestiach, radni ci, zdecydowali o niepodjęciu uchwał Rady (zaakceptowanych poprzednio przez nich samych na posiedzeniach komisji Rady), [b]czego negatywne skutki odczuje wkrótce każdy mieszkaniec Powiatu.[/b]

W/w radni, kierując się koniunkturalizmem w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych, [b]poprzez niepodjęcie uchwał Rady Powiatu, głosowali przeciwko najistotniejszym dla społeczności powiatu sprawom. [/b]

[b]RADNI PRAWICY SĄ ZA LIKWIDACJĄ BIURA PASZPORTOWEGO W MYSZKOWIE. [/b]

Biuro paszportowe prowadzone jest przez Powiat od 1 stycznia 2000 r. na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim. Z dniem 31 maja 2006 r. Wojewoda wypowiedział porozumienie.
[b]Zarząd Powiatu jest za dalszym utrzymaniem biura paszportowego.[/b]
W/w radni zagłosowali przeciwko propozycji Zarządu, czyli są za likwidacją biura paszportowego, a więc odsyłają społeczeństwo po paszporty do Częstochowy.

[b]RADNI PRAWICY NIE WYRAZILI ZGODY NA DALSZY NAJEM W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO POMIESZCZEŃ DLA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA[/b]

Dotychczas wszelkie formalności dokonywane były przez rolników w jednym budynku, co ułatwiało załatwianie przez nich spraw.
Zgodnie z wolą tych radnych nie będzie to możliwe.

[b]RADNI PRAWICY NIE UCHWALILI STATUTÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, TAKICH JAK: POWIATOWY URZĄD PRACY, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I RODZINNY DOM DZIECKA [/b]

Obowiązek uchwalenia statutów przez Radę Powiatu, w terminie do 30 czerwca br., wynika ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
Radni ci, zagłosowali przeciwko. Nie uchwalenie statutów skomplikuje funkcjonowanie tych jednostek.

[b]RADNI PRAWICY NIE WYRAZILI ZGODY DLA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE NA KONTYNUACJĘ POROZUMIENIA Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE POWIERZENIA POWIATOWI ZADAŃ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA LATA 2006 - 2009.[/b]

Porozumienie to funkcjonowało od 1 stycznia 1999 roku, czyli od powstania Powiatu.
Zerwanie tego porozumienia może mieć groźne konsekwencje dla wszystkich użytkowników dróg.
Swoją decyzją prawicowi radni pozbawili powiat prawie 3 mln zł rocznie na drogi w Powiecie Myszkowskim.
Poważnie zagrożone zostały zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, na odcinkach: Smudzówka - Będusz, Papiernia - Mrzygłód oraz Masłońskie - Żarki Letnisko, a także remont myszkowskiego wiaduktu.

[b]KOLEJNYM ABSURDALNYM DZIAŁANIEM RADNYCH PRAWICY JEST NIE ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ W MYSZKOWIE POMIMO JEGO DODATNIEGO WYNIKU FINANSOWEGO [/b]

Za rok 2005 SP ZOZ w Myszkowie wypracował zysk w kwocie ponad 1.187 tys.zł.

W uzasadnieniu do takiego postępowania radni prawicy, ustami [b]radnego Mariusza Trepki[/b], stwierdzili na sesji: "...uchwały, które żeśmy podjęli, dla społeczeństwa są trafnymi uchwałami. Natomiast te uchwały, które nie zostały podjęte dla społeczeństwa nie będą jakąś przeszkodą...", a także radnego Piotra Bańki, który powiedział:[b] "...my radni z prawej strony jesteśmy zdeterminowani i liczymy się z tym, że w przypadku gdy nie będzie możliwości funkcjonowania, podejmowania uchwał przez Radę Powiatu, że ta Rada zostanie rozwiązana. Decyzją Wojewody zostanie ustanowiony Zarząd , tzn. kto inny będzie kierował tutaj Starostwem..."[/b]

[b]TAKI JEST CEL DZIAŁANIA RADNYCH PRAWICY.
RADNYM PRAWICY WCALE NIE ZALEŻY NA ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NA REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEZ POWIAT.
CELEM ICH DZIAŁANIA JEST DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA DORAŹNYCH KORZYŚCI POLITYCZNYCH.[/b]Zarząd Powiatu
w Myszkowie

06

LIP

2006

64366

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.