Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

[b]STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W SPRAWIE SZKODLIWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYSZKOWSKIEGO DZIAŁAŃ RADNYCH PRAWICY NA SESJI RADY POWIATU W MYSZKOWIE DNIA 30 CZERWCA 2006R.[/b]

Na sesji Rady Powiatu w Myszkowie w dniu 30 czerwca 2006 roku doszło do nieodpowiedzialnych i szkodliwych dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, działań ze strony radnych prawicy w osobach:
[b]
1. Piotr Bańka
2. Zbigniew Bernacki
3. Anna Foltyn
4. Andrzej Gala
5. Bolesław Malicki
6. Eugeniusz Napora
7. Jadwiga Skalec
8. Marian Szmukier
9. Mariusz Trepka.
[/b]

W zasadniczych dla społeczności lokalnej kwestiach, radni ci, zdecydowali o niepodjęciu uchwał Rady (zaakceptowanych poprzednio przez nich samych na posiedzeniach komisji Rady), [b]czego negatywne skutki odczuje wkrótce każdy mieszkaniec Powiatu.[/b]

W/w radni, kierując się koniunkturalizmem w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych, [b]poprzez niepodjęcie uchwał Rady Powiatu, głosowali przeciwko najistotniejszym dla społeczności powiatu sprawom. [/b]

[b]RADNI PRAWICY SĄ ZA LIKWIDACJĄ BIURA PASZPORTOWEGO W MYSZKOWIE. [/b]

Biuro paszportowe prowadzone jest przez Powiat od 1 stycznia 2000 r. na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim. Z dniem 31 maja 2006 r. Wojewoda wypowiedział porozumienie.
[b]Zarząd Powiatu jest za dalszym utrzymaniem biura paszportowego.[/b]
W/w radni zagłosowali przeciwko propozycji Zarządu, czyli są za likwidacją biura paszportowego, a więc odsyłają społeczeństwo po paszporty do Częstochowy.

[b]RADNI PRAWICY NIE WYRAZILI ZGODY NA DALSZY NAJEM W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO POMIESZCZEŃ DLA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA[/b]

Dotychczas wszelkie formalności dokonywane były przez rolników w jednym budynku, co ułatwiało załatwianie przez nich spraw.
Zgodnie z wolą tych radnych nie będzie to możliwe.

[b]RADNI PRAWICY NIE UCHWALILI STATUTÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, TAKICH JAK: POWIATOWY URZĄD PRACY, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I RODZINNY DOM DZIECKA [/b]

Obowiązek uchwalenia statutów przez Radę Powiatu, w terminie do 30 czerwca br., wynika ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
Radni ci, zagłosowali przeciwko. Nie uchwalenie statutów skomplikuje funkcjonowanie tych jednostek.

[b]RADNI PRAWICY NIE WYRAZILI ZGODY DLA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE NA KONTYNUACJĘ POROZUMIENIA Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE POWIERZENIA POWIATOWI ZADAŃ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA LATA 2006 - 2009.[/b]

Porozumienie to funkcjonowało od 1 stycznia 1999 roku, czyli od powstania Powiatu.
Zerwanie tego porozumienia może mieć groźne konsekwencje dla wszystkich użytkowników dróg.
Swoją decyzją prawicowi radni pozbawili powiat prawie 3 mln zł rocznie na drogi w Powiecie Myszkowskim.
Poważnie zagrożone zostały zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, na odcinkach: Smudzówka - Będusz, Papiernia - Mrzygłód oraz Masłońskie - Żarki Letnisko, a także remont myszkowskiego wiaduktu.

[b]KOLEJNYM ABSURDALNYM DZIAŁANIEM RADNYCH PRAWICY JEST NIE ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ W MYSZKOWIE POMIMO JEGO DODATNIEGO WYNIKU FINANSOWEGO [/b]

Za rok 2005 SP ZOZ w Myszkowie wypracował zysk w kwocie ponad 1.187 tys.zł.

W uzasadnieniu do takiego postępowania radni prawicy, ustami [b]radnego Mariusza Trepki[/b], stwierdzili na sesji: "...uchwały, które żeśmy podjęli, dla społeczeństwa są trafnymi uchwałami. Natomiast te uchwały, które nie zostały podjęte dla społeczeństwa nie będą jakąś przeszkodą...", a także radnego Piotra Bańki, który powiedział:[b] "...my radni z prawej strony jesteśmy zdeterminowani i liczymy się z tym, że w przypadku gdy nie będzie możliwości funkcjonowania, podejmowania uchwał przez Radę Powiatu, że ta Rada zostanie rozwiązana. Decyzją Wojewody zostanie ustanowiony Zarząd , tzn. kto inny będzie kierował tutaj Starostwem..."[/b]

[b]TAKI JEST CEL DZIAŁANIA RADNYCH PRAWICY.
RADNYM PRAWICY WCALE NIE ZALEŻY NA ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NA REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEZ POWIAT.
CELEM ICH DZIAŁANIA JEST DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA DORAŹNYCH KORZYŚCI POLITYCZNYCH.[/b]Zarząd Powiatu
w Myszkowie
Autor:  admin
06
LIP
2006
64620
razy
czytano

4107/4292

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski