Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniach od 24 do 27 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyły się egzaminy nauczycieli szkół podnadgimnazjalnych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 6 nauczycieli z 4 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myszkowskiego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego, powołanej przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego, weszli przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz na wniosek nauczyciela - przedstawiciel związków zawodowych.

Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pedagodzy podczas egzaminu prezentowali swój dorobek zawodowy, a następnie odpowiadali na pytania komisji egzaminacyjnej.

Byli to nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego, wychowania fizycznego oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Ponadto w miesiącu sierpniu odbędą się jeszcze egzaminy dla 2 nauczycieli uczących informatyki i teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Wszyscy pedagodzy, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdadzą egzamin na stopień nauczyciela mianowanego nowy rok szkolny 2006/2007 rozpoczną jako nauczyciele mianowani.

01

SIE

2006

20908

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.