Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu za okres 2002 - 2006


fot. Andrzej Kozłowski
Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Bernacki

Wysoka Rado! Szanowni Goście!

Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w wyborach w dniu 27 października 2002 roku do Rady Powiatu w Myszkowie zostało wybranych 19 radnych w osobach:

Piotr Bańka
Zbigniew Bernacki
Ryszard Chachulski
Krzysztof Czyż
Władysław Derejczyk
Anna Foltyn
Antoni Frączek
Andrzej Gala
Grażyna Kolasa
Marian Kula
Stanisław Majer
Bolesław Malicki
Eugeniusz Napora
Jan Nędza
Włodzimierz Rebane
Mariusz Trepka
Jadwiga Wiśniewska
Sławomir Zalega
Henryk Żywiołek

Pierwszym Przewodniczącym Rady Powiatu II kadencji został wybrany Pan Władysław Derejczyk. Od 30 września 2004 roku do 30 maja 2006 roku pełnił tą funkcję - Pan Eugeniusz Napora, a od 27 lipca 2006 roku do końca kadencji - Zbigniew Bernacki.
W tym miejscu chciałbym podziękować poprzednim Przewodniczącym za organizowanie pracy Rady i jej komisji.
W trakcie kadencji nastąpiły zmiany osobowe w Radzie. 27 sierpnia 2004 roku w miejsce zmarłego Stanisława Majera Rada Powiatu powołała Panią Jadwigę Skalec, a 28 lutego 2006 roku na skutek wygaśnięcia mandatu radnej Jadwigi Wiśniewskiej, po pisemnym zrzeczeniu się mandatu przez Pana Rafała Stasikowskiego Rada Powiatu powołała Pana Mariana Szmukiera.
Słowa podziękowania należą się dla Pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej za przewodnictwo Komisji Oświaty i Kultury oraz za udział w pracach Rady Powiatu.
Wysoko postawili poprzeczkę, obawiałem się, że mogę nie sprostać tym zadaniom, zawsze jednak pocieszałem się, że może byłyby osoby, które robiłyby to gorzej ode mnie.
W okresie od 16 listopada 2002 roku do 27 października 2006 roku Rada Powiatu odbyła 53 sesje w tym 3 sesje nadzwyczajne. Na sesjach podjęto 339 uchwał, wypracowano 8 stanowisk. Zdecydowana większość uchwał dotyczyła budżetu i spraw finansowych (115)
Wśród przyjętych uchwał, wniosków i działań Rady jako najistotniejsze należy wymienić uchwały dotyczące przebudowy dróg, uchwały dotyczące pomocy publicznej Służbie Zdrowia oraz chwałę odnośnie współpracy z Okręgiem Broxtowe w Anglii.
Prawie wszyscy radni aktywnie uczestniczyli w pracach Rady. Frekwencja na sesjach wahała się od 70 - 100 % (najniższa na LI sesji)
Na koniec pragnę podziękować wszystkim Paniom Radnym i Panom Radnym za udział w pracach Rady i komisjach oraz za współpracę z byłymi przewodniczącymi i ze mną osobiście.

Zbigniew Bernacki
Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie

29

PAŹ

2006

41286

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.