Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W najbliższy czwartek zbiera się Rada Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie : zwołania III sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 grudnia 2006 roku o godz. 10 00 III sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.

7. Podjecie uchwały w sprawie włączenia Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, mających siedzibę na terenie Powiatu Myszkowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Zestawienia przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na 2007 rok"

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Powiatu
Janusz Jakubiec

27

GRU

2006

73610

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.