Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W porządku posiedzenia VII sesji Rady Powiatu w Myszkowie, zwołanej w miniony piątek 27 kwietnia, najważniejszym punktem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na swoich posiedzeniach 28 marca i 4 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok i skierowała do Rady Powiatu wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Anna Socha

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Anna Socha oraz przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu zaprezentowali stanowiska i opinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej musiał uzyskać pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Izba wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim - Hagar przedstawia pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Starosta Myszkowski Marian Wróbel.
Starosta mówił m.in.: "Pragnę podkreślić, że realizacja planowanych dochodów przebiegała prawidłowo, o czym świadczą wypracowane ponadplanowe dochody, natomiast właściwa, rzetelna, oszczędna i celowa gospodarka w zakresie wydatkowania środków publicznych wykazała oszczędności w planowanych wydatkach. Wszystkie zadania rzeczowe zaplanowane do realizacji w roku 2006 zostały wykonane."
Jak podkreślał Starosta: "Na przestrzeni całego roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytów na bieżącą działalność. Zachowana była płynność finansowa."
Starosta stwierdził ponadto, że tak dobry wynik finansowy nie byłby możliwy gdyby nie działania Zarządu w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, dziękując dyrektorom jednostek i pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie w wypracowywaniu wyników finansowych. Stwierdził również, że poprzedni Zarząd i Starosta realizowali przedmiotowy budżet przez 11 miesięcy, a obecny Zarząd przez miesiąc, dziękując byłemu Zarządowi za wypracowane wyniki finansowe.
Następnie radni, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za miniony rok.

30

KWI

2007

57932

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.