Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zarządu Powiatu w Myszkowie na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia br. ustalił, po porozumieniu z dyrektorami szkół, ilość oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół młodzieżowych
i dla dorosłych na rok szkolny 2007/2008.
W Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie, w nadchodzącym roku szkolnym otwartych zostanie 7 klas pierwszych.


fot. Andrzej Kozłowski
Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie od września w szkolne progi przyjmie 360 absolewntów gimnazjów

Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie obejmie swym działaniem 10 klas pierwszych, w tym: 6 klas technikum, w zawodach technik: elektronik, usług fryzjerskich, ochrony środowiska, mechatronik, elektryk, technik budownictwa oraz logistyk oraz 4 klasy zasadniczej szkoły zawodowej, o profesjach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, a także 2 oddziały wielozawodowe. Ponadto otwarte zostaną 2 klasy pierwsze w szkołach dla dorosłych, a mianowicie: w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych: technik mechanik i technik handlowiec oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych: obuwnik i mechanik pojazdów samochodowych. Nowymi zawodami w Zespole będą: technik logistyk i technik budownictwa.
W Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie utworzono 4 klasy pierwsze, w tym: 3 klasy technikum w zawodach: ekonomista, technik technologii żywności i technik architektury krajobrazu oraz klasę liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym (klasa sportowa), a ponadto klasę pierwszą dla dorosłych - uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Zespół Szkół w Żarkach oferuje 7 klas pierwszych, w tym: 3 klasy liceum ogólnokształcącego i 3 klasy technikum, w zawodach: technik hotelarstwa, informatyk, handlowiec, organizacji usług gastronomicznych, a także klasę w szkole policealnej w zawodach technik informatyk i technik obsługi turystycznej.
Nowymi zawodami w żareckiej szkole są: technik organizacji usług gastronomicznych oraz w Szkole Policealnej, tegoż Zespołu technik obsługi turystycznej.

17

KWI

2007

59354

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.