Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowa Rada Sportu już funkcjonuje

Zarząd Powiatu w Myszkowie dokonał wyboru Przewodniczącego Rady, którym został znany z zaangażowania w działania i życie sportowe powiatu, Radny Rady Powiatu Łukasz Stachera, a Sekretarzem - Andrzej Kozłowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.


fot. Andrzej Kozłowski
Członkowie Powiatowej Rady Sportu

W skład Rady Sportu powołani zostali ponadto: Mariusz Morawiec, Krzysztof Gajdziak, Jerzy Gieszczyk, Jakub Grabowski, Jacek Paca, Paweł Churas, Piotr Wysocki, Artur Kołacz, Marcin Gwardyś, Remigiusz Surma, Augustyn Białas, Andrzej Chmurzewski, Andrzej Pawłowski, Józef Milewski i Ewa Plucińska.
Na swoim pierwszym posiedzeniu rada zebrała się w miniony wtorek 27 marca, dokonując wyboru wiceprzewodniczących którymi zostali: Mirosław Uzar i Adam Starostka.
Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady, w szerokiej i ożywionej dyskusji dotyczącej kondycji lokalnego sportu, poruszano m.in. problemy związane z jego finansowaniem, a także mówiono o problemach dotyczących sportu szkolnego. Przewodniczący Rady zapoznał członków z sytuacją budżetową powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, podkreślając ilość środków przeznaczonych w bieżącym roku na kulturę fizyczną i sport. Wstępnie poruszono także plany imprez sportowych na nadchodzący rok.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.
Do zadań Rady należy opiniowanie: strategii rozwoju Powiatu w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, programów bazy sportowej na terenie Powiatu, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Powiatu, dofinansowywanych przez Powiat, współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu, inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby Powiat, ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej, dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Powiecie, propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, stała współpraca z Komisją Kultury i Oświaty Rady Powiatu w Myszkowie, stała współpraca z gminnymi radami sportu.
Rada składa się z 19 członków powoływanych przez Zarząd Powiatu.
W składzie Rady Sportu zostali powołani: kandydaci zgłoszeni przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie Powiatu Myszkowskiego, członek Zarządu Powiatu w Myszkowie, przedstawicieli Rady Powiatu w Myszkowie, osoby odpowiedzialne w gminach z terenu powiatu myszkowskiego za kulturę fizyczną, pracownik Starostwa Powiatowego zajmujący się sprawami kultury fizycznej i sportu i nauczyciele wychowania fizycznego.
Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa wraz z upływem kadencji Rady Powiatu w Myszkowie.

04

KWI

2007

100035

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.