Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Co dalej z karetką pogotowia w Koziegłowach?

W poniedziałkowym spotkaniu w Katowicach z Wicewojewodą Śląskim Arturem Warzochą, uczestniczył Wicestarosta Jan Kieras i przedstawiciele SP ZOZ: lekarz naczelny szpitala Piotr Bańka i Kierownik Działu Pomocy Doraźnej w Myszkowie Khalid Hagar oraz przedstawiciele powiatu lublinieckiego, na którym próbowano rozstrzygnąć problem obsługi przez karetkę pogotowia części terenu Gminy Koziegłowy.
W dniu 23.02.2007 roku Starosta Myszkowski p. Marian Wróbel złożył wniosek do p. Wojewody Śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego o dokonanie zmian w Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych Powiatu Myszkowskiego, co spowodowało że Wojewoda zainteresował się tematem. W związku z uzgodnieniem pomiędzy byłym dyrektorem SP ZOZ w Myszkowie R. Burskim a dyrektorem SP ZOZ w Lublińcu, zawartym 13 września 2005 roku, podpisane zostało porozumienie o zasadach współpracy w zakresie ratownictwa medycznego, w którym to stwierdza się planowanie uruchomienia podstacji Działu Pomocy Doraźnej Lubliniec w Woźnikach. W porozumieniu tym ustalono, że rejonem operacyjnym karetki będzie zachodnia część powiatu myszkowskiego, trasa DK-1 i Miasto Koziegłowy. W Porozumieniu z dnia 2 października 2006 r. określa się zasady współpracy istniejącej już podstacji w Woźnikach. Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 25.07.2001 o państwowym ratownictwie medycznym, organem administracji wykonującym zadania był Starosta i wszelkie porozumienia w zakresie ratownictwa medycznego należały do zadań Starosty, a nie Dyrektora SP ZOZ. Zastanawiający jest fakt, że o podpisanym porozumieniu nie był poinformowany Kierownik Działu Pomocy Doraźnej w Myszkowie i do końca 2005 roku oraz przez cały 2006 rok aż do 18 maja br. w/w teren obsługiwało nasze pogotowie. Oddanie tych terenów może stawiać pod znakiem zapytania sensowność naszych starań o powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Myszkowie i zmniejsza ilość argumentów w naszych staraniach o zgodę na budowę SOR w szpitalu myszkowskim, oraz zmniejsza ilość pacjentów, którzy mogliby być leczeni na oddziale chirurgii urazowej w Myszkowie. Po stwierdzeniu tych nieprawidłowości Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Pan Mariusz Kleszczewski, zwrócił się z pismem do dyrektora SP ZOZ w Lublińcu, iż z dniem 18 maja br. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przestaje obsługiwać teren podstacji w Woźnikach. Zgłoszenia będą przekierowywane do DPD w Lublińcu. Na spotkaniu u Wicewojewody Artura Warzochy uczestnicy podjęli temat utworzenia podstacji DPD Myszków w Koziegłowach, odzyskując zachodnie tereny Powiatu Myszkowskiego z propozycją ewentualnej umowy zabezpieczenia terenów wschodnich Powiatu Lublinieckiego wraz z Woźnikami. Nie sugerowano, aby trzecią karetkę podstacji z Woźnik zabierać Lublińcowi. Wicestarosta Jan Kieras wspólnie z przedstawicielami SP ZOZ zaproponował zakup czwartej karetki dla potrzeb SP ZOZ w Myszkowie i umieszczenie jej w podstacji w Koziegłowach (w ośrodku zdrowia) oraz zabezpieczenie przez NFZ kontraktu na tę karetkę. Zasadność lokalizacji karetki pogotowia w podstacji Koziegłowy wynika z dużej wypadkowości na trasie DK 1 w związku ze zwiększającym się corocznie o kilka procent ruchem pojazdów na tej trasie ( 32 tys. pojazdów w ciągu doby), bliskością zbiornika wodnego w Poraju i sporą ilością wypadków na tym akwenie.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Bożena Stępień poinformowała, że do końca br. nie ma możliwości dokonania żadnych zmian w dotychczasowym systemie ratownictwa medycznego oraz w przydziale środków finansowych, natomiast od stycznia będzie szansa na dokonanie zmian w tym zakresie. Wojewoda poczyni starania o przydział dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia dla Województwa Śląskiego, które pozwolą na uruchomienie podstacji obsługi pogotowia ratunkowego w Koziegłowach.
W związku z powyższym Starosta Myszkowski zwróci się z wnioskiem do Wojewody o pomoc, przy podziale środków finansowych z rezerw Ministerstwa Zdrowia pod koniec roku, na zakup nowej karetki. Dalsze starania o kontrakt z NFZ na karetkę do podstacji pogotowia ratunkowego w Koziegłowach poczyni Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Pan Mariusz Kleszczewski.

04

LIP

2007

17743

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.