Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU W MYSZKOWIE
w dniu 31 sierpnia 2007 r. godz. 10.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora na temat stanu bezrobocia na terenie powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2007 roku z uwzględnieniem stosowanych form wsparcia i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2007 oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr III/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku zatwierdzającej "Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2007".
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy a także warunków i sposobu ich przyznawania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu wydatków i ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2007 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Myszków prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

28

SIE

2007

30428

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.