Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie : zwołania XI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 września 2007 roku o godz. 10 00 XI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego .
7. Ocena celów i kierunków rozwoju Powiatu przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2000 - 2015. Wyznaczenie nowych priorytetów.
8. Omówienie informacji i ocena przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu w Myszkowie na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzkiej Policji w Katowicach na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2007 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Myszkowskiego na lata 2007 - 2010 w związku z przygotowaniem Programu Rozwoju Subregionu Częstochowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 03.2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2007 roku.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

Janusz Jakubiec

26

WRZ

2007

89017

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.