Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XIV sesja Rady Powiatu w Myszkowie

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie : zwołania XIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 grudnia 2007 roku o godz. 10 00 XIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.03.2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2007 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 września 2007 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007 ze środków unijnych w ramach programu Socrates Comenius.
10.Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok.
a.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
b.Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Budżetowo - Finansowej.
c.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
d.Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e.Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g.Głosowanie nad projektem, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na 2008 rok".
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Jakubiec
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie
Autor:  pr
28
GRU
2007
97591
razy
czytano

3719/4268

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski