Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie : zwołania XIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 grudnia 2007 roku o godz. 10 00 XIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.03.2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2007 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 września 2007 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007 ze środków unijnych w ramach programu Socrates Comenius.
10.Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok.
a.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
b.Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Budżetowo - Finansowej.
c.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
d.Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e.Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g.Głosowanie nad projektem, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na 2008 rok".
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Jakubiec
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

28

GRU

2007

97332

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.