Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starostwo i urzędy gmin wspólnie ku administracji XXI wieku

W dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Myszkowie przedstawiciele władz Starostwa i gmin powiatu myszkowskiego podpisali umowę o realizacji wspólnego projektu "e-Myszkovia" - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim.


Fot.Andrzej Kozłowski
Starosta Myszkowski Marian Wróbel podpisuje umowę na realizację projektu "e-myszkovia"

Samorządy, wśród których liderem jest Powiat Myszkowski wspólnie zrealizują projekt obejmujący budowę platformy opartej na technologiach komunikacji i informacji, która zapewni warunki dla świadczenia usług administracyjnych dla obywateli i podmiotów gospodarczych w formie elektronicznej oraz umożliwi bezpieczną wymianę dokumentów urzędowych drogą elektroniczną.


Fot.Andrzej Kozłowski
Podpisanie umowy na realizację projektu "e-myszkovia"

Projekt współrealizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Programu Rozwoju Subregionu Północnego o które ubiegać się będzie Starostwo Powiatowe w imieniu wszystkich podmiotów.
Celem projektu "e-Myszkovia" jest stworzenie warunków organizacyjnych
i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. Przedmiot wspólnego działania samorządów obejmuje: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację projektu oraz utrzymanie produktów projektu po zakończeniu realizacji projektu ze środków własnych.


Fot.Andrzej Kozłowski
Podpisanie umowy na realizację projektu "e-myszkovia"

Umowę podpisali starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, burmistrzowie i wójtowie: Myszkowa Janusz Romaniuk, Koziegłów Jacek Ślęczka, Niegowy Krzysztof Motyl oraz Poraja Marian Szczerbak.
W oficjalnym podpisaniu umowy z uwagi na wyjazd służbowy nie mógł uczestniczyć burmistrz Żarek Klemens Podlejski.
Dzięki realizacji tego projektu zakupionych zostanie 225 komputerów przypadających na starostwo i wszystkie gminy powiatu.
Całkowity koszt projektu będzie wynosił 2.387.551,52 zł. Starostwo jako lider projektu pozyska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ten cel 2.017.182,19 zł, resztę samorządy wyłożą z budżetów własnych.
Całkowity udział Powiatu w projekcie wyniesie 532.537,00 zł, przy wkładzie własnym 79.881,29 zł, uzyskując refundację kosztów z EFRR w wysokości 452.655,71 zł i pozyskując 51 komputerów do obsługi petentów Starostwa.
Dzięki wspólnemu działaniu władz samorządowych powiatu myszkowskiego nastąpią rewolucyjne zmiany w zakresie obsługi interesantów we wszystkich urzędach gmin i starostwie. Zbudowany zostanie portal internetowy stanowiący główne narzędzie dla e-urzędu, poprzez który można będzie rozpatrywać sprawy i uzyskiwać niezbędne informacje. Dzieki działaniu portulu mozliwe będzie: określenie spraw właściwych dla poszczególnych urzędów, które będą rozpatrywane drogą elektroniczną, jako: informacja-publikacja w formie elektronicznej o świadczonej usłudze, możliwość pobrania formularza do druku z portalu, możliwość wypełnienia formularza na stronie, możliwość przesłania dokumentu drogą elektroniczną do urzędu z potwierdzeniem odebrania, możliwość pełnego elektronicznego rozpatrzenia sprawy wraz ze stałą informacją nad przebiegiem i stanem realizacji dla petenta z wykorzystaniem portalu internetowego, możliwość przekazywania i rozpatrywania spraw realizowanych kolejno w gminach i starostwie poprzez sieć komputerową bez konieczności uczestniczenia w tym procesie petentów (np. dokument określający przez Urząd Gminy warunki zabudowy będzie przesyłany bezpośrednio do Starostwa celem otrzymania pozwolenia na budowę, a potem odsyłany do właściwego Urzędu Gminy bez konieczności osobistego stawienia się petenta w Starostwie.

29

KWI

2008

63293

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.