Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XX sesja Rady Powiatu w Myszkowie - w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie : zwołania XX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 XX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 (parter) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu.
7.Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie z działalności "Zespołu" w roku 2007 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2008.
8.Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 w trybie bezprzetargowym.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żarki wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809 S Wysoka Lelowska - Żarki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niegowa wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Nr 3806 S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów -Gorzków.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.03.2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2008 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Myszkowskiego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008 i uchwalenia zadania inwestycyjnego realizowanego na drodze wojewódzkiej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok w związku z realizacją projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2008.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc lipiec 2008 rok.
21.Wnioski i oświadczenia radnych.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Jakubiec
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

25

CZE

2008

37939

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.