Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wspólnie w trosce o proste kręgosłupy dzieci

W sobotę 14 czerwca, sale gimnastyczne szkół podstawowych w Myszkowie i Koziegłowach wypełniły się dziećmi i rodzicami, którzy tłumnie stawili się tego dnia na pierwsze w Powiecie Myszkowskim przesiewowe badania wad postawy u dzieci. Zainicjowali je radni Zofia i Andrzej Jastrzębscy oraz Dorota Kaim - Hagar. Badania będą przeprowadzane cykliczne na terenie całego powiatu. Owocem programu będzie kilka pracowni wad postawy, które na jesieni tego roku powstaną w naszym powiecie.

Z inicjatywy Państwa Zofii i Andrzeja Jastrzębskich, radnych powiatowych, w szkołach dwóch gmin naszego powiatu dzieci objęte zostały programem badań wad postawy. Badania zorganizowała Fundacja "Domin" Jacka Alaby przy współpracy z Fundacją Polsat Małgorzaty Żak (żona Zygmunta Solorza - Żaka, właściciela TV POLSAT), w ramach programu "Prosto do Europy", koordynowanego przez Elżbietę Annę Pomaski - pełnomocnika Fundacji Polsat d/s programu. Oni też zostali przyjęci przez Starostę Myszkowskiego Mariana Wróbla oraz burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczkę i zastępcę burmistrza Myszkowa Rafała Gila, w przededniu zainicjowania programu w naszym powiecie. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy placówek, w których zostały przeprowadzone sobotnie badania.


Fot. Andrzej Kozłowski
W przeddzień akcji, organizatroów przyjął m.in. Starosta Myszkowski Marian Wróbel

Oferta fundacji spotkała się z gorącym zainteresowaniem i życzliwością naszych samorządowców.
"Starostwo Powiatowe włącza się w tą szczytną akcję. Jesteśmy gotowi zabezpieczyć wprowadzanie Programu od strony logistycznej. Starostwo jest otwarte na wszelką możliwą pomoc w jego wdrażaniu" - powiedział starosta myszkowski Marian Wróbel. Identyczne, pozytywne zdanie o Programie i pomyśle zainicjowania u nas akcji wyrażali burmistrzowie.


Fot. Andrzej Kozłowski
W badania aktywnie włączył się Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, z zawodu lekarz - ortopeda, który na co dzień zajmuje się problemami wad postaw u dzieci.

O motywach wprowadzenia Programu radny Andrzej Jastrzębski powiedział m.in.: "Z mojego wieloletniego pedagogicznego doświadczenia mogę powiedzieć, że u dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym, występuje pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej. Związany jest on ze zmianą trybu życia, z przejściem z dużej swobody ruchu na kilkugodzinne przebywanie w pozycji siedzącej w szkole, często jeszcze w niewłaściwych warunkach. Toteż początek nauki w szkole powoduje zwykle pogorszenie postawy. W związku z tym konieczne jest wczesne zdiagnozowanie ewentualnych schorzeń. Temu celowi służy program, który dziś zainicjowaliśmy na obszarze powiatu myszkowskiego".
Wraz z żoną Zofią, która jest lekarzem medycyny rodzinnej i doskonale zna problemy zdrowotne u dzieci, inicjując we współpracy z fundacjami Program "Prosto do Europy", wyszli naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na konieczne badania wad postawy u uczniów.


Fot. Andrzej Kozłowski
Badania w mrzygłodzkiej podstawówce prowadziła współorganizatorka Programu radna powiatowa Zofia Jastrzębska(z prawej)

Jak podkreślają organizatorzy podjęte działania są długofalowym programem w pełni traktującym ten problem, a nie jednorazową akcją. "Program ten składa się z wielu faz: badanie - diagnoza, opracowanie wyników, przekazanie przez Fundację Polsat dla szkół gmin Myszków i Koziegłowy 6 pracowni gimnastyki korekcyjnej, w których młodzież pod kierunkiem nauczycieli będzie mogła wykonywać ćwiczenia korygujące wady i wreszcie faza monitorowania programu." - mówi lek. med. Zofia Jastrzębska.
W realizację programu w powiecie myszkowskim włączył się aktywnie Szpital Powiatowy, w osobach dyrektora SP ZOZ-u Wojciecha Pichety i Naczelnej Lekarz Szpitala Doroty Kaim - Hagar, pediatry i radnej powiatowej oraz innych lekarzy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Profesor - konsultant postanowił przebadać również 8-miesięcznego Jasia

"Program polega na badaniu przesiewowym wad postawy u dzieci w wieku 6-14 lat, ułatwianiu dzieciom wymagającym leczenia dostępu do specjalistycznych procedur medycznych, tworzeniu na terenach objętych badaniami pracowni wyposażonych w sprzęt zapobiegający powstawaniu i utrwalaniu się wad postawy, umożliwianiu lekarzom pierwszego kontaktu - z terenów na których odbywają się badania - rozszerzenia i uzupełnienia wiedzy na temat wad postawy u dzieci. To bardzo istotne z naszego punktu widzenia. Szpital przystąpił do współrealizacji programu w naszym powiecie." - mówi Dorota Kaim - Hagar.
Badaniom podlegało w sumie blisko 2 tys. przedszkolaków i uczniów. Po opracowaniu wyników badań poznamy problemy zdrowotne naszych dzieci związanych z prawidłową postawą. Ze względu na wielkość populacji poddanej badaniom poznamy je za ok. 3 tygodnie. W badaniach przesiewowych wzięli udział lekarze specjaliści z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz lekarze rodzinni z gmin biorących udział w programie. Sobotnie badania w szkołach nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania Starosty Myszkowskiego Mariana Wróbla oraz Burmistrza Miasta Myszkowa Janusza Romaniuka i Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, którzy wykazali potrzebną troskę o zdrowe kręgosłupy małych mieszkańców naszego powiatu i umożliwili przeprowadzenie akcji. Jak w każdej akcji nieodzowna jest praca dziesiątek wolontariuszy, którzy tego dnia wypełniali karty i sprawnie kierowali badaniami.
Było to pierwsze wspólne działanie samorządów z naszego terenu, w Programie Fundacji "Domin" i Fundacji "Polsat" w zakresie diagnostyki wad postawy u dzieci. Rezultaty badań jednoznacznie zapewne wykażą zasadność ich przeprowadzenia, gdyż pozwolą one na wyodrębnienie grupy uczniów z szeroko pojętymi wadami postawy i wstępne ukierunkowanie na dalsze postępowanie diagnostyczne a w konsekwencji leczenie. Wkrótce po wakacjach zostaną przeprowadzone badania w ramach programu "Prosto do Europy" w pozostałych gminach: Poraj, Niegowa i Żarki.
Owocem przeprowadzenia badań będzie utworzenie w gminach powiatu myszkowskiego, biorących udział w programie "Prosto do Europy" modelowych pracowni wad postawy, których celem będzie kształtowanie aktywnego stosunku dzieci i młodzieży do własnego zdrowia i kondycji fizycznej. Jak informują organizatorzy, na jesieni możliwe będzie uroczyste otwarcie pracowni z udziałem Prezes Małgorzaty Żak, która już potwierdziła swój przyjazd do naszego powiatu pod koniec września br.

20

CZE

2008

22231

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.