Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXIII sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 września 2008 roku w sprawie : zwołania XXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 września 2008 roku o godz. 11 00 XXIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja Dyrektora PUP na temat stanu bezrobocia w powiecie i realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie.
7.Omówienie informacji i ocena przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2008 oraz aktualizacji planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2008
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Myszkowie
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Zawierciańskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańcow Powiatu Myszkowskiego.
16.Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

Janusz Jakubiec

24

WRZ

2008

4454

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.