Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Budżet przyjęty

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu, w najważniejszym głosowaniu w roku, dotyczącym przyjęcia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok, 12 radnych opowiedziało się „za”, 1 był „przeciw” a 5 wstrzymało się od głosu. Budżet został przyjęty. „Jest to budżet nastawiony ofensywnie na inwestycje i remonty.” – podsumował przyjęte założenia starosta myszkowski Marian Wróbel.

„W części merytorycznej, Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się pozytywnie do przedstawionego projektu budżetu na rok 2009” – powiedział starosta myszkowski Marian Wróbel, przedstawiając założenia przyszłorocznego budżetu Powiatu Myszkowskiego. Starosta przedstawił również stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO. Swoje zdanie na temat konstrukcji i założeń finansowych na rok przyszły przedstawiły również klub radnych.
W imieniu Klubu Radnych „Koalicja”, głos zabrał członek Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski, mówiąc m.in.: „Stajemy dziś w obliczu najważniejszego z wydarzeń roku 2008 - przed przyjęciem budżetu na rok 2009, który będzie stanowił o możliwościach naszego powiatu. Ten budżet decyduje o rozwoju powiatu. Realizacja zadań wynikających z WPI i budżetu Powiatu na rok 2009 służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Równomierne rozmieszczenie inwestycji na terenie powiatu, jest potwierdzeniem, że Zarząd Powiatu dba o zharmonizowany rozwój całego powiatu, wszystkich jego gmin”. – powiedział Jastrzębski. Stanowisko radnych opozycyjnych przedstawił radny Piotr Bańka. Jak ocenił przyszłoroczny budżet starosta myszkowski Marian Wróbel: „Przychody i wydatki zaplanowaliśmy na poziomie rozsądnym. Jest to budżet nastawiony ofensywnie na inwestycje i remonty. Z nastawieniem na inwestycje w służbie zdrowia, drogach i szkolnictwie. Na inwestycje w służbę zdrowia, na modernizację Szpitala Powiatowego, Zarząd przeznaczył 3,6 mln zł z własnych środków. Tegorocznych inwestycji przewidzianych do realizacji z funduszy unijnych, podobnie jak wszyscy wnioskodawcy, nie zrealizowaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim. Z remontów w roku przyszłym planujemy dokończyć remont przychodni w Koziegłowach, remont przychodni na Strażackiej, ulicę 1 Maja i dokończenie drogi w Zagórzu. Na razie, pewną niewiadomą, pozostają drogi zgłoszone do dofinansowania w ramach „schetynówek. Czekamy na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Przewidywane zadłużenie będzie na miarę naszych możliwości.” – stwierdził starosta Marian Wróbel.
Ostatecznie w głosowaniu, na 18 obecnych: 12 radnych podniosło rękę „za”, 1 był „przeciw” a 5 wstrzymało się od głosu.
W przyszłorocznym budżecie zapisano zadania inwestycyjne, przewidziane do realizacji w 2009 roku oraz latach 2009 – 2011. Z inwestycji drogowych w roku przyszłym znalazły się m.in. odcinki: Krusin – Winowo, Niegowa – Mzurów, droga w Zagórzu, Helenówka – Jaworznik, w Bliżycach do gr. z powiatem zawierciańskim oraz Bliżyce - Sokolniki oraz wykonanie projektów na ciąg pieszo rowerowy z w ciągu drogi w Myszkowie – Będuszu, projekt na rondo w Myszkowie, dokumentacja na remont wiaduktu nad torami PKP w Kotowicach oraz przebudowy ul. 1 Maja w Myszkowie, a także realizacja inwestycji „e-Myszkovia”. Z kolei na lata 2009 – 2011 w budżecie zapisane zostały: przebudowa drogi powiatowej Choroń – Poraj, Zabijak – Huta Stara, Kotowice – Niegowa, Moczydło – Trzebniów, Zaborze – Przybynów, Koziegłówki – Mysłów – Osiek, Cynków – Zendek, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie, przebudowa budynku niskiego Starostwa oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego.
Przyszłoroczny budżet Powiatu przewiduje 65.398.712 zł po stronie dochodów budżetu. Złożyć się mają na nie wpływy m.in. z dotacji ze Skarbu Państwa, samorządu województwa, jednostek sektora finansów publicznych, na realizację bieżących zadań czy także z opłat komunikacyjnych. Planowane wydatki wyniosą 75.138.712 zł. Po stronie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przewidziano 26.636.422 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z planowanymi inwestycjami drogowymi, program „e-myszkovia”, budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Myszkowie i projekt „Czas na zmiany”. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 9.740.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu wynieść mają 10.240.000 zł (z zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżek lat ubiegłych), a rozchody 500.000 zł (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów). Kwota 1.668.066 zł przeznaczona została na dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty, w tym na Dom Pomocy Społecznej w Poraju, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Myszkowie, na sport i kulturę, a na dotacje podmiotowe 485.605 zł na prowadzenie szkolnictwa niepublicznego i warsztatów terapii zajęciowej.
Autor:  pr
29
GRU
2009
27223
razy
czytano

3433/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski