Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu, w najważniejszym głosowaniu w roku, dotyczącym przyjęcia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok, 12 radnych opowiedziało się „za”, 1 był „przeciw” a 5 wstrzymało się od głosu. Budżet został przyjęty. „Jest to budżet nastawiony ofensywnie na inwestycje i remonty.” – podsumował przyjęte założenia starosta myszkowski Marian Wróbel.

„W części merytorycznej, Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się pozytywnie do przedstawionego projektu budżetu na rok 2009” – powiedział starosta myszkowski Marian Wróbel, przedstawiając założenia przyszłorocznego budżetu Powiatu Myszkowskiego. Starosta przedstawił również stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO. Swoje zdanie na temat konstrukcji i założeń finansowych na rok przyszły przedstawiły również klub radnych.
W imieniu Klubu Radnych „Koalicja”, głos zabrał członek Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski, mówiąc m.in.: „Stajemy dziś w obliczu najważniejszego z wydarzeń roku 2008 - przed przyjęciem budżetu na rok 2009, który będzie stanowił o możliwościach naszego powiatu. Ten budżet decyduje o rozwoju powiatu. Realizacja zadań wynikających z WPI i budżetu Powiatu na rok 2009 służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Równomierne rozmieszczenie inwestycji na terenie powiatu, jest potwierdzeniem, że Zarząd Powiatu dba o zharmonizowany rozwój całego powiatu, wszystkich jego gmin”. – powiedział Jastrzębski. Stanowisko radnych opozycyjnych przedstawił radny Piotr Bańka. Jak ocenił przyszłoroczny budżet starosta myszkowski Marian Wróbel: „Przychody i wydatki zaplanowaliśmy na poziomie rozsądnym. Jest to budżet nastawiony ofensywnie na inwestycje i remonty. Z nastawieniem na inwestycje w służbie zdrowia, drogach i szkolnictwie. Na inwestycje w służbę zdrowia, na modernizację Szpitala Powiatowego, Zarząd przeznaczył 3,6 mln zł z własnych środków. Tegorocznych inwestycji przewidzianych do realizacji z funduszy unijnych, podobnie jak wszyscy wnioskodawcy, nie zrealizowaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim. Z remontów w roku przyszłym planujemy dokończyć remont przychodni w Koziegłowach, remont przychodni na Strażackiej, ulicę 1 Maja i dokończenie drogi w Zagórzu. Na razie, pewną niewiadomą, pozostają drogi zgłoszone do dofinansowania w ramach „schetynówek. Czekamy na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Przewidywane zadłużenie będzie na miarę naszych możliwości.” – stwierdził starosta Marian Wróbel.
Ostatecznie w głosowaniu, na 18 obecnych: 12 radnych podniosło rękę „za”, 1 był „przeciw” a 5 wstrzymało się od głosu.
W przyszłorocznym budżecie zapisano zadania inwestycyjne, przewidziane do realizacji w 2009 roku oraz latach 2009 – 2011. Z inwestycji drogowych w roku przyszłym znalazły się m.in. odcinki: Krusin – Winowo, Niegowa – Mzurów, droga w Zagórzu, Helenówka – Jaworznik, w Bliżycach do gr. z powiatem zawierciańskim oraz Bliżyce - Sokolniki oraz wykonanie projektów na ciąg pieszo rowerowy z w ciągu drogi w Myszkowie – Będuszu, projekt na rondo w Myszkowie, dokumentacja na remont wiaduktu nad torami PKP w Kotowicach oraz przebudowy ul. 1 Maja w Myszkowie, a także realizacja inwestycji „e-Myszkovia”. Z kolei na lata 2009 – 2011 w budżecie zapisane zostały: przebudowa drogi powiatowej Choroń – Poraj, Zabijak – Huta Stara, Kotowice – Niegowa, Moczydło – Trzebniów, Zaborze – Przybynów, Koziegłówki – Mysłów – Osiek, Cynków – Zendek, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie, przebudowa budynku niskiego Starostwa oraz rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego.
Przyszłoroczny budżet Powiatu przewiduje 65.398.712 zł po stronie dochodów budżetu. Złożyć się mają na nie wpływy m.in. z dotacji ze Skarbu Państwa, samorządu województwa, jednostek sektora finansów publicznych, na realizację bieżących zadań czy także z opłat komunikacyjnych. Planowane wydatki wyniosą 75.138.712 zł. Po stronie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przewidziano 26.636.422 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z planowanymi inwestycjami drogowymi, program „e-myszkovia”, budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Myszkowie i projekt „Czas na zmiany”. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 9.740.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu wynieść mają 10.240.000 zł (z zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżek lat ubiegłych), a rozchody 500.000 zł (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów). Kwota 1.668.066 zł przeznaczona została na dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty, w tym na Dom Pomocy Społecznej w Poraju, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Myszkowie, na sport i kulturę, a na dotacje podmiotowe 485.605 zł na prowadzenie szkolnictwa niepublicznego i warsztatów terapii zajęciowej.

29

GRU

2009

27042

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.