Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXVII sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie : zwołania XXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 stycznia 2009 roku o godz. 11 00 XXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie likwidacji ZOZ w Blachowni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego z na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2009 rok.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

29

STY

2009

84521

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.