Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Jest umowa, będzie droga

W poniedziałek 19 stycznia, Starosta Myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona i Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz podpisali w myszkowskim Starostwie umowę w sprawie realizacji projektu na budowę drogi z Poraja do Częstochowy. „Jestem przekonany, że w tym roku wykonamy znaczną cześć prac przewidzianych na obszarze naszego powiatu. Powstanie droga i chodniki w jej obrębie, w Poraju i Choroniu.” – mówi starosta myszkowski Marian Wróbel. Powiat Myszkowski jest Liderem tego projektu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Podpisanie umowy

Droga zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Północnego, czyli powiatów myszkowskiego, częstochowskiego oraz częstochowskiego grodzkiego, będących niejako synonimem dawnego województwa częstochowskiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Droga z Poraja do Częstochowy

W powiecie myszkowskim przebudowana zostanie droga powiatowa Poraj- Choroń od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Poraju do granicy powiatu. Powiat częstochowski będzie kontynuował przebudowę odcinka Biskupice – Olsztyn, Olsztyn – Kusięta, Kusięta – Brzyszów oraz Brzyszów – granica powiatu. Częstochowa wykona przebudowę drogi od swojej granicy do skrzyżowania z ul. Faradaya. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 32,5 km, z czego 5,3 km będzie przebiegać przez powiat myszkowski. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 55 mln 800 tys., z czego spodziewane dofinansowanie ze środków unijnych o które ubiegać się będą wspólnie samorządy w ramach procedury pozakonkursowej, to 23 mln 196 tys. zł. Tak wielki zakres przedsięwzięcia wymagać będzie bardzo dużego zaangażowania oraz koordynacji wszystkich działań uczestników projektu. Jako Lider, Powiat Myszkowski ponosi największy ciężar obowiązków i odpowiedzialności. „To jest projekt bardzo duży. Dla nas największy jak do tej pory.” – mówi starosta myszkowski Marian Wróbel. Dofinansowanie projektu dla Powiatu Myszkowskiego wynosi 21,98%, wkład własny niewiele ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych blisko 10,5 mln zł. „To bardzo korzystny dla nas procent dofinansowania. Porozumienie jest warunkiem koniecznym do wspólnego złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji i dalszych działań. Wniosek będzie dofinansowany w takich proporcjach jakie zostały określone w umowie, gdyż będzie on realizowany poza konkursem. W tym roku na naszym terenie rozpoczną się prace. Odnosiłem w przeszłości wrażenie, że realizacja tego projektu będzie szybsza i łatwiejsza, ale zawiłości prawne i finansowe, zupełnie niezależne od nas, przeciąganie procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, spowodowały że dopiero teraz możliwe stało się tak szybkie zaawansowanie prac nad projektem. Jestem przekonany że w tym roku wykonamy znaczną cześć prac przewidzianych dla naszego powiatu. Mamy w budżecie na rok bieżący zagwarantowane w całości środki będące naszym wkładem własnym.” – tłumaczy starosta Wróbel.


Fot. Andrzej Kozłowski
Symboliczny uścisk dłoni

Jak zgodnie podkreślają sygnatariusze umowy, zmiany w układzie drogowym mają bardzo duże znaczenie. Dzięki nim nasz region może się dalej rozwijać. "Na dobrym połączeniu powiatu myszkowskiego, częstochowskiego i miasta Częstochowy skorzysta cała Jura. Projekt wpłynie na ożywienie gospodarcze i turystyczne. Zacieśniona zostanie współpraca. Będzie to również kolejna cegiełka w budowie układu metropolitalnego wypracowywanego w ramach działań Klubu Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Częstochowskiego." - mówi Tadeusz Wrona prezydent Częstochowy.
Autor:  pr
20
STY
2009
58261
razy
czytano

3447/4266

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski