Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W poniedziałek 19 stycznia, Starosta Myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona i Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz podpisali w myszkowskim Starostwie umowę w sprawie realizacji projektu na budowę drogi z Poraja do Częstochowy. „Jestem przekonany, że w tym roku wykonamy znaczną cześć prac przewidzianych na obszarze naszego powiatu. Powstanie droga i chodniki w jej obrębie, w Poraju i Choroniu.” – mówi starosta myszkowski Marian Wróbel. Powiat Myszkowski jest Liderem tego projektu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Podpisanie umowy

Droga zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Północnego, czyli powiatów myszkowskiego, częstochowskiego oraz częstochowskiego grodzkiego, będących niejako synonimem dawnego województwa częstochowskiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Droga z Poraja do Częstochowy

W powiecie myszkowskim przebudowana zostanie droga powiatowa Poraj- Choroń od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Poraju do granicy powiatu. Powiat częstochowski będzie kontynuował przebudowę odcinka Biskupice – Olsztyn, Olsztyn – Kusięta, Kusięta – Brzyszów oraz Brzyszów – granica powiatu. Częstochowa wykona przebudowę drogi od swojej granicy do skrzyżowania z ul. Faradaya. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 32,5 km, z czego 5,3 km będzie przebiegać przez powiat myszkowski. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 55 mln 800 tys., z czego spodziewane dofinansowanie ze środków unijnych o które ubiegać się będą wspólnie samorządy w ramach procedury pozakonkursowej, to 23 mln 196 tys. zł. Tak wielki zakres przedsięwzięcia wymagać będzie bardzo dużego zaangażowania oraz koordynacji wszystkich działań uczestników projektu. Jako Lider, Powiat Myszkowski ponosi największy ciężar obowiązków i odpowiedzialności. „To jest projekt bardzo duży. Dla nas największy jak do tej pory.” – mówi starosta myszkowski Marian Wróbel. Dofinansowanie projektu dla Powiatu Myszkowskiego wynosi 21,98%, wkład własny niewiele ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych blisko 10,5 mln zł. „To bardzo korzystny dla nas procent dofinansowania. Porozumienie jest warunkiem koniecznym do wspólnego złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji i dalszych działań. Wniosek będzie dofinansowany w takich proporcjach jakie zostały określone w umowie, gdyż będzie on realizowany poza konkursem. W tym roku na naszym terenie rozpoczną się prace. Odnosiłem w przeszłości wrażenie, że realizacja tego projektu będzie szybsza i łatwiejsza, ale zawiłości prawne i finansowe, zupełnie niezależne od nas, przeciąganie procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, spowodowały że dopiero teraz możliwe stało się tak szybkie zaawansowanie prac nad projektem. Jestem przekonany że w tym roku wykonamy znaczną cześć prac przewidzianych dla naszego powiatu. Mamy w budżecie na rok bieżący zagwarantowane w całości środki będące naszym wkładem własnym.” – tłumaczy starosta Wróbel.


Fot. Andrzej Kozłowski
Symboliczny uścisk dłoni

Jak zgodnie podkreślają sygnatariusze umowy, zmiany w układzie drogowym mają bardzo duże znaczenie. Dzięki nim nasz region może się dalej rozwijać. "Na dobrym połączeniu powiatu myszkowskiego, częstochowskiego i miasta Częstochowy skorzysta cała Jura. Projekt wpłynie na ożywienie gospodarcze i turystyczne. Zacieśniona zostanie współpraca. Będzie to również kolejna cegiełka w budowie układu metropolitalnego wypracowywanego w ramach działań Klubu Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Częstochowskiego." - mówi Tadeusz Wrona prezydent Częstochowy.

20

STY

2009

58102

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.