Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

O problemach rynku pracy

We wtorek 17 lutego, z inicjatywy starosty myszkowskiego Mariana Wróbla, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej problematyce rynku pracy. Uczestniczyli w nim samorządowcy i osoby zajmujące się zwalczaniem bezrobocia w naszym powiecie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Inicjatorem spotkania był starosta myszkowski Marian Wróbel

W spotkaniu, które zorganizowane zostało z inicjatywy starosty myszkowskiego Mariana Wróbla, uczestniczyli: starosta, wicestarosta Jan Kieras, wójtowie i burmistrzowie: Klemens Podlejski, Marian Szczerbak, Rafał Gil, Stanisław Błoński, Mirosław Szczepańczyk, przewodniczący rad: Urszula Motylewska, Stanisława Nowak, Jolanta Kozak, członek Zarządu Powiatu: Andrzej Jastrzębski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim – Hagar, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Czesław Miklas przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.
Ważną cześć spotkania zajęła problematyka kształcenia zawodowego pod potrzeby rynku pracy. Szef PRZ Andrzej Pluta, mówił m.in. „Powiatowa Rada Zatrudnienia od paru lat zajmuje się tym samym problemem. Podejmowaniem działań ukierunkowanych na stworzenie warunków lepszego rozwoju szkolnictwa zawodowego i opracowaniem odpowiednich kierunków działania. Przedsiębiorcy mają trudności z pozyskiwaniem środków unijnych. Nastawiliśmy się na edukację, na wykształcenie, a nie na zdobywanie zawodu. Młodzi mają w ogóle problem z wyborem odpowiedniego kierunku kształcenia.”


Fot. Andrzej Kozłowski
Dorota Kaim - Hagar: Aktywniej powinna funkcjonować instytucja doradcy zawodowego

Wiceprzewodnicząca rady powiatu Dorota Kaim – Hagar, zwróciła uwagę na zanik instytucji doradcy zawodowego w gminach: „Na poziomie gmin bardziej czynnie powinna funkcjonować instytucja doradcy zawodowego. Gimnazjalista powinien mieć zapewnioną pomoc oraz wsparcie w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej, zgodnie z jego własnymi predyspozycjami osobowościowo-zawodowymi oraz aktualnymi trendami na rynku pracy. Należy pomóc uczniom i w szczególności ich rodzicom w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych, a więc w wyborze zawodu oraz przyszłych kierunków kształcenia.”
Podobne zdanie wyrażała przewodnicząca rady gminy Żarek Stanisława Nowak, która przypomniała, że w przeszłości uczniowie szkół podstawowych byli objęci kompleksową pomocą doradcy zawodowego.


Fot. Andrzej Kozłowski
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono samorządowców ze wszystkich gmin powiatu myszkowskiego

Dyskutowano również nad wprowadzeniem nowych lokalnych instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych. Jak mówił dyrektor Miklas: "Samorządowcy w gminach powinni zastanowić się nad ułatwieniami dla pracodawców, którzy nie zmniejszą zatrudnienia w danym okresie czasu. Osoby bezrobotne rozpoczynające działalność gospodarczą mogłyby zostać zwolnione z niektórych opłat administracyjnych przy zakładaniu własnego biznesu. Powinniśmy powrócić do idei gminnych centrów aktywizacji społecznej, być może ze wsparciem marszałka. Mogły by także powstać gminne grupy wykonawstwa robót publicznych." Gotowość zatrudnienia kilkunastu osób zgłosił wójt Poraja Marian Szczerbak.
Klemens Podlejski poinformował, że wkrótce gmina Żarki przystępuje do kilku ważnych przetargów i mile widziane byłyby lokalne firmy, zatrudniające pracowników z powiatu myszkowskiego, które mogły by startować w tych przetargach.
Podsumowując spotkanie starosta myszkowski Marian Wróbel, zobligował kierownictwo Urzędu Pracy do maksymalnego zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na zwalczanie bezrobocia. Ważną i interesującą inicjatywą byłoby, zdaniem starosty, powołanie lokalnych programów rynku pracy, np. gminnych.
Wójtowie i burmistrzowie podpisali również z dyrektorem PUP w Myszkowie umowy na organizację prac społecznie użytecznych, obejmujące prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku. Do tych prac kieruje ich starosta, a organizują gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki tym pracom zajęcie znajdzie ponad 100 bezrobotnych, którzy w gminach przepracują łącznie ponad 17 tys godzin. W sumie na taką formę wsparcia dla bezrobotnych przeznaczonych zostanie ponad 111 tys. zł, z czego blisko 68 tys. pochodzić będzie z budżetu powiatu, a 45 tys. dołożą gminy.
Autor:  pr
25
LUT
2009
54754
razy
czytano

3364/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski