Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Tematyka pozyskiwania funduszy unijnych oraz współpraca między wszystkimi szczeblami samorządu zdominowały spotkanie z wicemarszałkami Województwa Śląskiego Mariuszem Kleszczewskim i Piotrem Spyrą, które w ubiegłą środę odbyło się w Starostwie z inicjatywy Starosty Myszkowskiego Mariana Wróbla. Uczestniczyli w nim samorządowcy z terenu naszego powiatu.

Samorządowcy z powiatu myszkowskiego zgodnie i jednym głosem apelowali do marszałków, aby przyspieszyć działania zmierzające do zakończenia procedur konkursowych w ramach złożonych wniosków o dotacje unijne na lata 2007 - 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. "Sprawą zasadniczą, z punktu widzenia mieszkańców, dla każdego samorządowca są inwestycje i remonty. Apetyty na inwestycje są bardzo duże. Istnieje jedna bariera - pieniądze. Musimy brać możliwości finansowe pod uwagę, we wszystkich gałęziach inwestycji: służbie zdrowia, drogach, oświacie. Problemów mamy bardzo wiele. Budżet powiatowy mamy ofensywny, nastawiony na inwestycje. Wiele zależy jednak od możliwości finansowych i pozyskanych środków z Województwa." - mówił starosta Marian Wróbel. A procedury są mniej lub bardziej zaawansowane, o czym mówili nasi samorządowcy, którzy liczą, że niebawem decyzje w tej kwestii zapadną.


Fot. Andrzej Kozłowski
Przemawia wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. Wsłuchują się wicemarszałek Piotr Spyra i starosta myszkowski Marian Wróbel

W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec, z-ca burmistrza Miasta Myszkowa Rafał Gil, burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl, wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak, przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie Urszula Motylewska, przewodniczący Rady Gminy Niegowa Józef Milewski, przewodnicząca Rady Gminy Poraj Jolanta Kozak, członkowie Zarządu Powiatu - Jadwiga Skalec, Andrzej Jastrzębski i Mariusz Morawiec, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu.

"Na etapie postępowania procedury formalnej można wniosek uzupełnić, inaczej niż w ZPORR, gdzie wniosek niekompletny był automatycznie odrzucany. Z naszej strony jest to mniejszy rygoryzm. To daje gwarancje, że projekty nie będą odrzucane, ale jednocześnie powoduje przedłużenie procedury rozpatrywania wniosków. Poza tym na każdym etapie istnieje możliwość odwołania się od decyzji. A dodatkowo nasz wniosek z Urzędu Wojewódzkiego wędruje do wojewody od wojewody z powrotem do nas. To wszystko wydłuża procedury". - mówił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski i apelował: - "Składajcie wnioski do Subregionów." Czyli tam, gdzie nie ma procedury konkursowej.


Fot. Andrzej Kozłowski
Główną część spotkania zdominowała tematyka pozyskiwania funduszy unijnych

Spotkanie dotyczyło w głównej mierze tematów inwestycji drogowych Subregionu Północnego, ale dyskutowano również o inwestycjach wokół służby zdrowia, oświaty, sportu, turystyki, czyli na tematy leżące w kompetencjach gości spotkania.
Wicemarszałek Piotr Spyra informował naszych samorządowców o planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich. Z inwestycji, które nadzorować będzie w 2009 Starostwo na drogach wojewódzkich należy wymienić: aktualizację dokumentacji na drogę Żarki - Myszków, ciąg pieszo - rowerowy i przebudowa dwóch mostów i dwóch przepustów na drodze Poraj - Myszków, opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Wolności w Myszkowie, a przede wszystkim budowę ronda w Myszkowie i powstanie dokumentacji na ciąg pieszo - rowerowy w Myszkowie - Będuszu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski rozdał wszystkim dokumenty pomocne do ubiegania się o granty Marszałka

Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski rozdał wszystkim obecnym materiały dotyczące pozyskiwania środków z grantów Marszałka. Zachęcał do korzystania z funduszy pozabudżetowych w drodze konkursów ogłaszanych na zadania przez Urząd Marszałkowski, głównie na zadania z profilaktyki zdrowotnej, sportu, kultury czy pomocy społecznej.

02

LUT

2009

39404

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.