Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Samorządowcy jednym głosem

Tematyka pozyskiwania funduszy unijnych oraz współpraca między wszystkimi szczeblami samorządu zdominowały spotkanie z wicemarszałkami Województwa Śląskiego Mariuszem Kleszczewskim i Piotrem Spyrą, które w ubiegłą środę odbyło się w Starostwie z inicjatywy Starosty Myszkowskiego Mariana Wróbla. Uczestniczyli w nim samorządowcy z terenu naszego powiatu.

Samorządowcy z powiatu myszkowskiego zgodnie i jednym głosem apelowali do marszałków, aby przyspieszyć działania zmierzające do zakończenia procedur konkursowych w ramach złożonych wniosków o dotacje unijne na lata 2007 - 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. "Sprawą zasadniczą, z punktu widzenia mieszkańców, dla każdego samorządowca są inwestycje i remonty. Apetyty na inwestycje są bardzo duże. Istnieje jedna bariera - pieniądze. Musimy brać możliwości finansowe pod uwagę, we wszystkich gałęziach inwestycji: służbie zdrowia, drogach, oświacie. Problemów mamy bardzo wiele. Budżet powiatowy mamy ofensywny, nastawiony na inwestycje. Wiele zależy jednak od możliwości finansowych i pozyskanych środków z Województwa." - mówił starosta Marian Wróbel. A procedury są mniej lub bardziej zaawansowane, o czym mówili nasi samorządowcy, którzy liczą, że niebawem decyzje w tej kwestii zapadną.


Fot. Andrzej Kozłowski
Przemawia wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. Wsłuchują się wicemarszałek Piotr Spyra i starosta myszkowski Marian Wróbel

W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec, z-ca burmistrza Miasta Myszkowa Rafał Gil, burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl, wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak, przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie Urszula Motylewska, przewodniczący Rady Gminy Niegowa Józef Milewski, przewodnicząca Rady Gminy Poraj Jolanta Kozak, członkowie Zarządu Powiatu - Jadwiga Skalec, Andrzej Jastrzębski i Mariusz Morawiec, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu.

"Na etapie postępowania procedury formalnej można wniosek uzupełnić, inaczej niż w ZPORR, gdzie wniosek niekompletny był automatycznie odrzucany. Z naszej strony jest to mniejszy rygoryzm. To daje gwarancje, że projekty nie będą odrzucane, ale jednocześnie powoduje przedłużenie procedury rozpatrywania wniosków. Poza tym na każdym etapie istnieje możliwość odwołania się od decyzji. A dodatkowo nasz wniosek z Urzędu Wojewódzkiego wędruje do wojewody od wojewody z powrotem do nas. To wszystko wydłuża procedury". - mówił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski i apelował: - "Składajcie wnioski do Subregionów." Czyli tam, gdzie nie ma procedury konkursowej.


Fot. Andrzej Kozłowski
Główną część spotkania zdominowała tematyka pozyskiwania funduszy unijnych

Spotkanie dotyczyło w głównej mierze tematów inwestycji drogowych Subregionu Północnego, ale dyskutowano również o inwestycjach wokół służby zdrowia, oświaty, sportu, turystyki, czyli na tematy leżące w kompetencjach gości spotkania.
Wicemarszałek Piotr Spyra informował naszych samorządowców o planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich. Z inwestycji, które nadzorować będzie w 2009 Starostwo na drogach wojewódzkich należy wymienić: aktualizację dokumentacji na drogę Żarki - Myszków, ciąg pieszo - rowerowy i przebudowa dwóch mostów i dwóch przepustów na drodze Poraj - Myszków, opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Wolności w Myszkowie, a przede wszystkim budowę ronda w Myszkowie i powstanie dokumentacji na ciąg pieszo - rowerowy w Myszkowie - Będuszu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski rozdał wszystkim dokumenty pomocne do ubiegania się o granty Marszałka

Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski rozdał wszystkim obecnym materiały dotyczące pozyskiwania środków z grantów Marszałka. Zachęcał do korzystania z funduszy pozabudżetowych w drodze konkursów ogłaszanych na zadania przez Urząd Marszałkowski, głównie na zadania z profilaktyki zdrowotnej, sportu, kultury czy pomocy społecznej.
Autor:  pr
02
LUT
2009
39572
razy
czytano

3475/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski