Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Od 1 kwietnia - w Starostwie działać będzie komisja kwalifikacji wojskowej

W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 27 kwietnia 2009 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Myszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej.


www.mon.gov.pl

11 lutego weszła w życie ustawa dotycząca zmian w związku z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa usuwa pojęcie "poboru" a wprowadza nowe - "kwalifikacji wojskowej". Zakres przedsięwzięć realizowanych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmuje: założenie ewidencji wojskowej, orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych. Ponadto ustawa gwarantuje obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 18 cytowanej ustawy, wszystkie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej zostaną skierowane do właściwej komisji lekarskiej w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej i przeniesione z mocy prawa do rezerwy - po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej orzeczenia komisji lekarskiej.


Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

W okresie od 1 kwietnia 2009r do 27 kwietnia 2009r przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Myszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, od godz. 8.00 – 15.00.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego w terminach określonych na wezwaniach podlegają mężczyźni:
1. urodzeni w 1990 roku,
2. urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto wzywa się także:
poborowych urodzonych w 1989 roku i w latach wcześniejszych, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się także kobiety:
- posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, urodzone w latach 1981-1990r, które w roku szkolnym 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
- posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej , jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby zgłaszające się do Powiatowej Komisji Poborowej obowiązane są przedstawić:
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- fotografię o wym. 3cm na 4 cm ( bez nakrycia głowy ),
- dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
- dowód osobisty lub paszport,
- książeczkę wojskową jeśli poborowy stawał do poboru,
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 - tu miesięcy.

09

MAR

2009

29039

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.