Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Od 1 kwietnia - w Starostwie działać będzie komisja kwalifikacji wojskowej

W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 27 kwietnia 2009 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Myszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej.


www.mon.gov.pl

11 lutego weszła w życie ustawa dotycząca zmian w związku z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa usuwa pojęcie "poboru" a wprowadza nowe - "kwalifikacji wojskowej". Zakres przedsięwzięć realizowanych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmuje: założenie ewidencji wojskowej, orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych. Ponadto ustawa gwarantuje obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 18 cytowanej ustawy, wszystkie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej zostaną skierowane do właściwej komisji lekarskiej w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej i przeniesione z mocy prawa do rezerwy - po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej orzeczenia komisji lekarskiej.


Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

W okresie od 1 kwietnia 2009r do 27 kwietnia 2009r przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Myszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn do zasadniczej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, od godz. 8.00 – 15.00.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego w terminach określonych na wezwaniach podlegają mężczyźni:
1. urodzeni w 1990 roku,
2. urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto wzywa się także:
poborowych urodzonych w 1989 roku i w latach wcześniejszych, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się także kobiety:
- posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, urodzone w latach 1981-1990r, które w roku szkolnym 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
- posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej , jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby zgłaszające się do Powiatowej Komisji Poborowej obowiązane są przedstawić:
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- fotografię o wym. 3cm na 4 cm ( bez nakrycia głowy ),
- dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
- dowód osobisty lub paszport,
- książeczkę wojskową jeśli poborowy stawał do poboru,
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 - tu miesięcy.
Autor:  pr
09
MAR
2009
29217
razy
czytano

3447/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski