Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXI sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 maja 2009 roku
w sprawie : zwołania XXXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 maja 2009 roku o godz. 10.00 XXXI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu.
7.Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności za rok 2008.
8.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 r.
9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Emila Prysaka.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Myszkowskiego.
12.Podjęcie uchwały sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją projektu systemowego "Wiem więcej i mogę więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2009.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009.
14.Podjęcie uchwały sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Myszkowie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc maj 2009.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

Janusz Jakubiec

25

MAJ

2009

26332

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.