Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starostwo wkrótce rozpocznie budowę drogi Poraj - Choroń. Ta największa drogowa inwestycja w historii powiatu myszkowskiego ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. We wtorek z inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - Łukasza Stachery, w Starostwie odbyło się spotkanie starosty myszkowskiego Mariana Wróbla z przedstawicielami społeczności Poraja i Choronia.


Fot. Andrzej Kozłowsi
Starosta Marian Wróbel pokazywał na mapie i omawiał w najdrobniejszych szczegółach dokładny przebieg drogi

Jak ważna to dla gminy Poraj i dla Starostwa inwestycja może świadczyć skład uczestników spotkania. Uczestniczyli w nim: starosta myszkowski Marian Wróbel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Stachera, dyrektor PZD w Myszkowie Mariusz Sikora, naczelnik Wydziału Inwestycji Sławomir Zalega ze strony powiatu; społeczność Poraja reprezentowali: radny gminy Poraj Janusz Błaszczyk, sołtys i przewodnicząca rady sołeckiej Barbara Caban, a społeczność Choronia: radny gminy Poraj Zbigniew Konieczko, sołtys wsi Choroń Edward Mizera i wiceprzewodniczący rady sołeckiej Jan Duda.
Temat dyskusji był tylko jeden: rozpoczynająca się lada moment największa w historii powiatu myszkowskiego inwestycja drogowa - budowa drogi Poraj - Choroń.


Fot. Andrzej Kozłowski
"Jest szansa, że część prac przewidzianych na obszarze naszego powiatu wykonamy w bieżącym roku. Powstanie droga i chodniki w jej obrębie, w Poraju i Choroniu." - mówił starosta myszkowski Marian Wróbel.

Powiat Myszkowski jest Liderem tego projektu. Droga została zgłoszona do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Północnego, czyli powiatów myszkowskiego, częstochowskiego oraz częstochowskiego grodzkiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
W powiecie myszkowskim przebudowana zostanie droga powiatowa Poraj-Choroń od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Poraju do granicy powiatu. Powiat częstochowski będzie kontynuował przebudowę odcinka Biskupice - Olsztyn, Olsztyn - Kusięta, Kusięta - Brzyszów oraz Brzyszów - granica powiatu. Częstochowa wykona przebudowę drogi od swojej granicy do skrzyżowania z ul. Faradaya. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 32,5 km, z czego 5,3 km będzie przebiegać przez powiat myszkowski.

Jako Lider, Powiat Myszkowski ponosi największy ciężar obowiązków i odpowiedzialności. "To jest projekt bardzo duży. Dla nas największy jak do tej pory." - podkreśla starosta Marian Wróbel. Dofinansowanie projektu dla Powiatu Myszkowskiego wynosi 21,98%, wkład własny niewiele ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych blisko 10,5 mln zł. "To bardzo korzystny dla nas procent dofinansowania. Odnosiłem w przeszłości wrażenie, że realizacja tego projektu będzie szybsza i łatwiejsza, ale zawiłości prawne i finansowe, zupełnie niezależne od nas, spowodowały że dopiero teraz możliwe stało się takie szybkie zaawansowanie prac nad projektem. Mamy w budżecie na rok bieżący zagwarantowane w całości środki, będące naszym wkładem własnym." - tłumaczył starosta Marian Wróbel. Starosta wśród przeszkód spowalniających rozpoczęcie inwestycji wymienia nieoczekiwaną zmianę w ustawie o ochronie środowiska, konieczność uregulowania stanu prawnego blisko 300 działek, spowolnienie działań przez współinwestorów, przedłużające się procedury związane ze środkami unijnymi. Przedstawiciele społeczności Poraja i Choronia odnieśli się ze zrozumieniem, dla tych problemów, gdyż jak sami podkreślają nie były one zależne od Starostwa Powiatowego. "Zrobiliśmy w tej kwestii co mogliśmy, co do nas należało. Podjęliśmy wszystkie niezbędne działania, aby ta inwestycja mogła dojść szybko do finału. Przekonaliśmy radnych, których trzeba było przekonać, tych którzy się wahali utwierdziliśmy w konieczności budowy drogi. Reszta spraw była od nas całkowicie niezależna. Nam również tak jak państwu zależy na tym, aby ta droga powstała jak najszybciej". - mówił Łukasz Stachera, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który od początku zabiegał o tę drogę. Starosta Marian Wróbel zapoznał przedstawicieli społeczności Poraja i Choronia zarówno z przebiegiem drogi, z aktualnymi pracami nad jej budową, finansowaniem jak i wszelkimi kwestiami technicznymi. Przedstawiciele Starostwa skutecznie rozwiewali wszelkie wątpliwości uczestników spotkania, dotyczące np. lokalizacji kratek ściekowych, odpowiedniego zabezpieczenia rowów melioracyjnych czy kwestii przebudowy przejazdu kolejowego PKP. Widać było, że obie strony opuściły salę narad z wyraźnymi uśmiechami i zadowoleniem. Teraz wszystkim nam przychodzi czekać na rozstrzygniecie przetargu i rozpoczęcie prac.

24

MAJ

2009

41429

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.