Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XXXV sesja Rady Powiatu - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie : zwołania XXXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 października 2009 roku o godz. 10.00 XXXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 11, I piętro, sala nr 10, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia aktów tajnego głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2009 roku.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.Informacja Starosty Myszkowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9.Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla ze stanowiska Starosty Myszkowskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza Stachery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze złożoną rezygnacją.
14.Wybór Starosty Myszkowskiego.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Starosty Myszkowskiego
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myszkowskiego.
15. Wybór Wicestarosty.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Wicestarosty
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty .
16.Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru pozostałych członków zarządu Powiatu w Myszkowie
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie .
17.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmienioną uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29.04.2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08. 2009 roku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego i przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania budżetu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego.
24.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu e- Myszkovia.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius".
27.Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30.Zamknięcie obrad sesji.
Autor:  pr
29
PAŹ
2009
2925
razy
czytano

3181/4210

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski