Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXV sesja Rady Powiatu - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie : zwołania XXXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 października 2009 roku o godz. 10.00 XXXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 11, I piętro, sala nr 10, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia aktów tajnego głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2009 roku.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.Informacja Starosty Myszkowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9.Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla ze stanowiska Starosty Myszkowskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza Stachery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze złożoną rezygnacją.
14.Wybór Starosty Myszkowskiego.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Starosty Myszkowskiego
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myszkowskiego.
15. Wybór Wicestarosty.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Wicestarosty
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty .
16.Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru pozostałych członków zarządu Powiatu w Myszkowie
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie .
17.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmienioną uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29.04.2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08. 2009 roku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego i przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania budżetu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego.
24.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu e- Myszkovia.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius".
27.Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30.Zamknięcie obrad sesji.

29

PAŹ

2009

2727

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.