Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Powiatu - w piątek 27 listopada br.

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie : zwołania XXXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 listopada 2009 roku o godz. 10.00 XXXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21 z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu - XXXV z dnia 30 października i XXXVI sesji nadzwyczajnej z dnia 10 listopada 2009 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2009.
7.Rozpatrzenie i ocena założeń do budżetu na 2010 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu na rok 2009 oraz aktualizacji planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/197/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/ 26 /2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu Powiatu Myszkowskiego
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.Zamknięcie obrad sesji.

19

LIS

2009

15534

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.