Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Praktyce mówią TAK

Powiatowy Urząd Pracy nieustannie poszukuje metod i środków na skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu w naszym powiecie. Właśnie wdraża kolejny projekt, współfinansowany z pieniędzy unijnych: "Na pytanie: Praktyka? - Odpowiadam: TAK". Skorzysta z niego 56 osób bezrobotnych. W poniedziałek odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Zainteresowanie tematem było bardzo duże, a sala konferencyjna urzędu wypełniła się po brzegi zainteresowanymi.

W poniedziałek 16 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się inauguracja projektu. W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukujące pracy, a także przedstawiciele Powiatowej Rady Zatrudnienia, Cechu Rzemiosł Różnych, Ochotniczego Hufca Pracy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta myszkowski Łukasz Stachera(z lewej), rozpoczynając spotkanie mówił: "Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy podejmują wspólne działania zmierzające do zniwelowania poziomu bezrobocia. To jeden z naszych priorytetowych celów. Staramy się pomagać zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy. Pierwszym stwarzając instrumenty i pomagając w zatrudnianiu osób bezrobotnych, a im z kolei oferujemy programy aktywizujące. Jak choćby ten, który właśnie inaugurujemy".

O głównych założeniach projektu wszystkim zebranym opowiedziała jego koordynator Iwona Franelak.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wystąpienia wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego. Marszałek wprowadził zebranych w tajniki Programu Kapitał Ludzki. Mariusz Kleszczewski zwrócił również uwagę, że Województwo Śląskie stoi na straży zrównoważonego rozwoju całego obszaru województwa, zdaniem marszałka Kleszczewskiego, udaje się to w przypadku inwestycji, jednak w obszarze zwalczania bezrobocie jeszcze w dalszym ciągu nie, gdyż dla przykładu w Katowicach wynosi ono 3%, a w powiecie myszkowskim 17,5%.
Dlatego też, marszałek podejmuje wszelkie działania, aby skutecznie zmniejszać poziom bezrobocia. Województwo Śląskie jest liderem w kraju, pod względem zaawansowania realizacji Kapitału Ludzkiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
"Bardzo dobrze, że w Myszkowie ten program jest realizowany. W Urzędzie Marszałkowskim dążymy do tego, aby środki przeznaczone na pomoc, zostały szybko rozdysponowane wśród beneficjentów. Staramy się dopasować oferowaną pomoc pod potrzeby osób bezrobotnych i pracodawców." - mówił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost aktywności zawodowej uczestników projektu. Odpowiedzią na poważny problem jakim jest duży udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji zawodowych, a także takich, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy. "Często osoby długotrwale bezrobotne mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy ponieważ dotychczasowy przebieg pracy zawodowej opierał się na kwalifikacjach uzyskanych w zakładach, które już w chwili obecnej nie istnieją. Projekt przewiduje wsparcie kompleksowe." - opisywał założenia inicjatywy dyrektor PUP, Marek Węgrzynowicz. W pierwszym etapie uczestnicy będą mogli korzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia z rozwoju osobistego, które pozwoli zniwelować bariery psychologiczne, pojawiające się przy długotrwałym bezrobociu.
Głównym etapem projektu jest uczestnictwo osób w przygotowaniu zawodowym dorosłych zakończonym egzaminem na tytuł zawodowy bądź egzaminem czeladniczym. Przewiduje się realizację form trwających 12 lub 18 miesięcy w zależności od wymogów związanych z nabywaniem kwalifikacji w konkretnym zawodzie. Uczestnictwo w proponowanej formie pozwoli na nabycie zarówno umiejętności praktycznych jak i pozyskanie wiedzy teoretycznej.
"Po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, zaproponujemy osobom, które swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem działalności gospodarczej uczestnictwo w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie, nabyciu konkretnych umiejętności i uzyskaniu tytułów zawodowych znajdą zatrudnienie, bądź podejmą pracę na własny rachunek" - mówi Iwona Franelak, koordynatorka projektu.
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest jedynie przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami, którzy mają uprawnienia do przygotowania uczestników projektu do egzaminu czeladniczego lub egzaminu na tytuł zawodowy.
W ramach realizowanego projektu PUP oferuje pracodawcom: skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia praktycznej nauki zawodu dorosłych na okres do 18 miesięcy, refundację części kosztów związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu dorosłych (do 2% przeciętnego wynagrodzenia za pełny miesiąc realizacji programu); wypłatę jednorazowej premii po zakończeniu programu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc praktycznej nauki zawodu dorosłych. Osoby bezrobotne z kolei, mają możliwość skorzystania z: usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, praktycznej nauki zawodu dorosłych i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie pokrywa koszty: stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, części praktycznej i teoretycznej, a także egzaminu po zakończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych i szkoleń wraz z dojazdami.
Autor:  pr
18
LIS
2009
14396
razy
czytano

3188/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski