Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowy Urząd Pracy nieustannie poszukuje metod i środków na skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu w naszym powiecie. Właśnie wdraża kolejny projekt, współfinansowany z pieniędzy unijnych: "Na pytanie: Praktyka? - Odpowiadam: TAK". Skorzysta z niego 56 osób bezrobotnych. W poniedziałek odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Zainteresowanie tematem było bardzo duże, a sala konferencyjna urzędu wypełniła się po brzegi zainteresowanymi.

W poniedziałek 16 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się inauguracja projektu. W spotkaniu uczestniczyli zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukujące pracy, a także przedstawiciele Powiatowej Rady Zatrudnienia, Cechu Rzemiosł Różnych, Ochotniczego Hufca Pracy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta myszkowski Łukasz Stachera(z lewej), rozpoczynając spotkanie mówił: "Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy podejmują wspólne działania zmierzające do zniwelowania poziomu bezrobocia. To jeden z naszych priorytetowych celów. Staramy się pomagać zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy. Pierwszym stwarzając instrumenty i pomagając w zatrudnianiu osób bezrobotnych, a im z kolei oferujemy programy aktywizujące. Jak choćby ten, który właśnie inaugurujemy".

O głównych założeniach projektu wszystkim zebranym opowiedziała jego koordynator Iwona Franelak.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wystąpienia wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego. Marszałek wprowadził zebranych w tajniki Programu Kapitał Ludzki. Mariusz Kleszczewski zwrócił również uwagę, że Województwo Śląskie stoi na straży zrównoważonego rozwoju całego obszaru województwa, zdaniem marszałka Kleszczewskiego, udaje się to w przypadku inwestycji, jednak w obszarze zwalczania bezrobocie jeszcze w dalszym ciągu nie, gdyż dla przykładu w Katowicach wynosi ono 3%, a w powiecie myszkowskim 17,5%.
Dlatego też, marszałek podejmuje wszelkie działania, aby skutecznie zmniejszać poziom bezrobocia. Województwo Śląskie jest liderem w kraju, pod względem zaawansowania realizacji Kapitału Ludzkiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
"Bardzo dobrze, że w Myszkowie ten program jest realizowany. W Urzędzie Marszałkowskim dążymy do tego, aby środki przeznaczone na pomoc, zostały szybko rozdysponowane wśród beneficjentów. Staramy się dopasować oferowaną pomoc pod potrzeby osób bezrobotnych i pracodawców." - mówił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost aktywności zawodowej uczestników projektu. Odpowiedzią na poważny problem jakim jest duży udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji zawodowych, a także takich, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy. "Często osoby długotrwale bezrobotne mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy ponieważ dotychczasowy przebieg pracy zawodowej opierał się na kwalifikacjach uzyskanych w zakładach, które już w chwili obecnej nie istnieją. Projekt przewiduje wsparcie kompleksowe." - opisywał założenia inicjatywy dyrektor PUP, Marek Węgrzynowicz. W pierwszym etapie uczestnicy będą mogli korzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia z rozwoju osobistego, które pozwoli zniwelować bariery psychologiczne, pojawiające się przy długotrwałym bezrobociu.
Głównym etapem projektu jest uczestnictwo osób w przygotowaniu zawodowym dorosłych zakończonym egzaminem na tytuł zawodowy bądź egzaminem czeladniczym. Przewiduje się realizację form trwających 12 lub 18 miesięcy w zależności od wymogów związanych z nabywaniem kwalifikacji w konkretnym zawodzie. Uczestnictwo w proponowanej formie pozwoli na nabycie zarówno umiejętności praktycznych jak i pozyskanie wiedzy teoretycznej.
"Po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, zaproponujemy osobom, które swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem działalności gospodarczej uczestnictwo w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie, nabyciu konkretnych umiejętności i uzyskaniu tytułów zawodowych znajdą zatrudnienie, bądź podejmą pracę na własny rachunek" - mówi Iwona Franelak, koordynatorka projektu.
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest jedynie przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami, którzy mają uprawnienia do przygotowania uczestników projektu do egzaminu czeladniczego lub egzaminu na tytuł zawodowy.
W ramach realizowanego projektu PUP oferuje pracodawcom: skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia praktycznej nauki zawodu dorosłych na okres do 18 miesięcy, refundację części kosztów związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu dorosłych (do 2% przeciętnego wynagrodzenia za pełny miesiąc realizacji programu); wypłatę jednorazowej premii po zakończeniu programu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc praktycznej nauki zawodu dorosłych. Osoby bezrobotne z kolei, mają możliwość skorzystania z: usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, praktycznej nauki zawodu dorosłych i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie pokrywa koszty: stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, części praktycznej i teoretycznej, a także egzaminu po zakończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych i szkoleń wraz z dojazdami.

18

LIS

2009

14333

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.