Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt NA PYTANIE: PRAKTYKA? - ODPOWIADAM: TAKW ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NA PYTANIE: PRAKTYKA? - ODPOWIADAM: TAK"
Starosta Myszkowski Łukasz Stachera
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Marek Węgrzynowicz
oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski

zapraszają:

Pracodawców
i osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie

na spotkanie,
które odbędzie się 16 listopada 2009 o godzinie 9.00
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
Myszków ul. Partyzantów 21 sala 219 II piętro.

Projekt "Na pytanie: Praktyka? - Odpowiadam: TAK"
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W ramach realizowanego projektu pracodawcom oferujemy:
- skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia praktycznej nauki zawodu dorosłych na okres do 18 miesięcy;
- refundację części kosztów związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu dorosłych (do 2% przeciętnego wynagrodzenia za pełny miesiąc realizacji programu);
- wypłatę jednorazowej premii po zakończeniu programu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc praktycznej nauki zawodu dorosłych.

Osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z:
- Usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
- Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego;
- Praktycznej nauki zawodu dorosłych;
- Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie pokrywa koszty:
- stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
- części praktycznej;
- części teoretycznej;
- egzaminu po zakończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych;
- szkoleń wraz z dojazdami.

W czasie spotkania Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski będzie zachęcał pracodawców do pozyskiwania funduszy unijnych, a osoby bezrobotne do korzystania z nowych możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny.

12

LIS

2009

52878

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.