Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Obradowała Rada Powiatu

We wtorek 22 grudnia, po raz trzydziesty ósmy, obradowała Rada Powiatu. Tym razem sesja odbyła się w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

W trakcie obrad radni przyjęli protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku, wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.
- w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Myszkowskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
- w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
a)Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo - Finansowej,
b)Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo - Finansowej.
c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie kwoty długu.
d)Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e)Uwagi i stanowiska klubów radnych.
f)Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g)Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmieniona uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08.2009 r. uchwałą Nr XXXV/252/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.10.2009 r.
Autor:  pr
27
GRU
2009
41258
razy
czytano

3147/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski