Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

We wtorek 22 grudnia, po raz trzydziesty ósmy, obradowała Rada Powiatu. Tym razem sesja odbyła się w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

W trakcie obrad radni przyjęli protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku, wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.
- w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Myszkowskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
- w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
a)Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo - Finansowej,
b)Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo - Finansowej.
c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie kwoty długu.
d)Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e)Uwagi i stanowiska klubów radnych.
f)Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g)Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmieniona uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08.2009 r. uchwałą Nr XXXV/252/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.10.2009 r.

27

GRU

2009

41182

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.