Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

"Dzięki projektowi mogliśmy się rozwinąć, dał nam wszystkim szansę, był trafiony, cenna była praca w grupie" - te słowa młodych osób uczestniczących w projekcie unijnym "Wiem więcej i mogę więcej", realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, najlepiej obrazują trafność wdrożenia pomysłu i sukces jego realizacji. W poniedziałek w myszkowskiej Restauracji "Capri" odbyło się podsumowanie projektu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta myszkowski Łukasz Stachera pogratulował uczestnikom projektu

W poniedziałek w sali konferencyjnej Restauracji "Capri" w Myszkowie, odbyło się podsumowanie projektu systemowego "Wiem więcej i mogę więcej", który myszkowski PCPR realizuje w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. W spotkaniu podsumowującym program udział wzięły osoby korzystające z tej formy pomocy, starosta myszkowski Łukasz Stachera, wicestarosta Jan Kieras, dyrektor PCPR w Myszkowie Grażyna Chałupka wraz z pracownikami instytucji, koordynator projektu Iwona Franelak, która zaprezentowała założenia programu, psychologowie, opiekunowie, rodzice.


Fot. Andrzej Kozłowski
"Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdej z uczestniczących w nim grup. Osoby niepełnosprawne, borykające się z wieloma problemami życia codziennego, dzięki niemu mogły przekonać się, że są w stanie pokonać własne bariery psychologiczne. Młodzież usamodzielniająca się miała szansę pogłębienia wglądu w mechanizmy własnego funkcjonowania, nabycia umiejętności asertywnego działania, reprezentowania własnych potrzeb i interesów. Cechą wspólną jest to, że uczestnicy musieli pokonać te same bariery, zmienić nastawienie do kształtowania swojej przyszłości." - podkreślił starosta myszkowski Łukasz Stachera.

Zdaniem wicestarosty Jana Kierasa, który moderował poniedziałkowe spotkanie: "Projekt dał niezwykłą szansę młodym osobom do rozwoju i samorealizacji." Starostowie wręczyli wszystkim uczestnikom listy gratulacyjne. Głównym celem projektu, którego koszt wynosi 330 tys. zł, jest poprawa dostępu do rynku pracy osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich integracja społeczna. Wsparciem w ramach Projektu zostało objętych 20 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkujących teren powiatu myszkowskiego, którzy korzystają z pomocy społecznej wśród których 15 osób kontynuuje działania podjęte w ubiegłym roku. W projekcie uczestniczy również ponad 20 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każda z tych grup charakteryzuje się zupełnie odmiennymi potrzebami, w związku z tym proponowane formy wsparcia dobierane były do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w studyjnym wyjeździe do Wodzisławia Śląskiego, gdzie mogli przekonać się, że są w stanie pokonać własne bariery psychologiczne, a doświadczenie zdobyte w wodzisławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej pozytywnie wpłynie na budowanie motywacji do wprowadzenia zmian w swoim życiu u osób niepełnosprawnych zagrożonych wyobcowaniem z życia społecznego i zawodowego. Ponadto mieli możliwość bieżącego korzystania z porad psychologa oraz doradcy zawodowego. Osoby niepełnosprawne objęte projektem uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w Wiśle. Młodzież usamodzielniająca się z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych uczestnicząca w programie "Wiem więcej i mogę więcej", wzięła z kolei udział w seminarium w Ustroniu, gdzie uczestniczyła w treningu interpersonalno - integracyjnym, kształcenia umiejętności asertywnych, sztuki autokreacji oraz zajęć z zakresu planowania życia w rodzinie.
W ramach aktywnej integracji dla usamodzielnianych wychowanków przeprowadzono trening umiejętności psychospołecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Wszyscy uczestnicy skorzystali ze szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości. W szerokiej ofercie kursów znalazły się m.in.: prawo jazdy kat. B, kurs operatora koparko - ładowarki, stylizacji paznokci, obsługi kasy fiskalnej, kurs kancelaryjno - archiwalny. Dzięki nim młodzież mogła podnieść kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności teoretyczne. Cenne były spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

14

GRU

2009

18556

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.