Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXIX sesja Rady Powiatu w Myszkowie - za tydzień w piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie : zwołania XXXIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 stycznia 2010 roku o godz. 11.00 XXXIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21 z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2009 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Region Częstochowski NSZZ Solidarność 80 w Częstochowie na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/283/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na rok 2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2010 rok.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie
Janusz Jakubiec

21

STY

2010

3587

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.