Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XL sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy wtorek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie : zwołania XL sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 23 lutego 2010 roku o godz. 11.00 XL sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2010 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2009 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Myszków zadania z zakresu edukacji publicznej dotyczącej założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS.
10.Podjęcie uchwały sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Zamknięcie obrad sesji.

16

LUT

2010

17648

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.