Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną jaka dotknęła powiat myszkowski, starosta myszkowski Łukasz Stachera wizytował we wtorek, wraz z podległymi sobie służbami, gminy powiatu myszkowskiego w obszarach, które ucierpiały w wyniku podtopień. Było to wyjazdowe posiedzenie sztabu kryzysowego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wyjazdowy sztab kryzysowy

Starosta myszkowski Łukasz Stachera był na terenach powiatu najbardziej dotkniętych podtopieniami. Na terenie powiatu myszkowskiego od godz. 10.00 dnia 17 maja 2010 r. (poniedziałek) obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzony przez starostę, jako pierwszego w regionie częstochowskim. W terenie odbyło się wyjazdowe posiedzenie sztabu kryzysowego. Wójtowie i burmistrzowie zabezpieczają potrzeby mieszkańców w swoich gminach i podejmują bieżące działania kryzysowe, w związku z tym nie wnioskowano o zwołanie powiatowego sztabu kryzysowego w szerokim składzie. Wraz ze starostą teren objeżdżali komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Dariusz Caban, komendant powiatowy policji mł. insp. Artur Klimek wraz z zastępcą, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Sikora, kierownik biura Zarządzania Kryzysowego Starosty mjr Zbigniew Tarczewski. Starosta szczegółowo zapoznał się z sytuacją w poszczególnych gminach powiatu. Rozmawiał z mieszkańcami o ich potrzebach i aktualnej sytuacji w związku z występującymi na terenie powiatu zdarzeniami. W gminach starostę Stacherę z bieżącą sytuacją i działaniami podejmowanymi przez służby zapoznawali: burmistrz Żarek Klemens Podlejski, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wójt Poraja Marian Szczerbak, wójt Niegowy Krzysztof Motyl i zastępca burmistrza Myszkowa Rafał Gil. „Sytuacja pogorszyła się w nocy z poniedziałku na wtorek. Padało obficie przez całą noc. Skala podtopień we wtorek była znacznie większa niż to, co widzieliśmy jeszcze w poniedziałek wieczorem. Opady były intensywniejsze. Na bieżąco sytuacja monitorowana jest przez podległe mi służby zarządzania kryzysowego. Na bieżąco spływają meldunki o aktualnej sytuacji, która zmienia się z minuty na minutę.” - mówi starosta myszkowski Łukasz Stachera. Służby zarządzania kryzysowego na bieżąco raportują staroście najnowsze dane o sytuacji hydrologicznej w powiecie. Sytuacja w powiecie myszkowskim stale monitorowana jest przez służby podległe staroście myszkowskiemu, w tym Biuro Zarządzania Kryzysowego. Na bieżąco starosta jest informowany o działaniach podejmowanych przez straż pożarną i policję. „Musimy być uważni, monitorować sytuację i pomagać ludziom. Dziękuję wszystkim służbom i pracownikom za zaangażowanie, dziękuję wójtom i burmistrzom za mobilizację i wspólne działania w tym trudnym dla naszego powiatu okresie”- powiedział starosta. Meldunki o sytuacji w poszczególnych gminach spływają regularnie o ustalonych godzinach kilkakrotnie w ciągu doby. Całodobowo prowadzony jest dyżur w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starosty i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Starosta ocenił, że prowadzone działania są profesjonalne. Policja czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców, straż pożarna prowadzi działania operacyjne w gminach i nadzoruje pracę jednostek ochotniczej straży pożarnej, a powiatowi drogowcy pracują na odcinkach dróg w obszarach podtapianych.
Intensywne opady deszczu prowadzą do podtopień gospodarstw domowych, piwnic, garaży oraz dróg lokalnych. Wg meldunku sytuacyjnego Biura Zarządzania Kryzysowego z godz. 18.00 z dn. 18 maja br. w gminie Koziegłowy występują podtopienia w całej gminie. Rzeki Sarni Stok i Boży Stok są zabezpieczone i monitorowane. W gminie Żarki występują lokalne podtopienia w dzielnicy Olesiów w Żarkach, w Ostrowie, Czarka, ul. Myszkowska i w Jaworzniku. W gminie Poraj – zalane są zabudowania w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko i Masłońskie. Poniżej zrzutu wody przerwany został wał i nastąpiło zalanie nieużytków. Zbiornik w Poraju jest w trakcie niekontrolowanego zrzutu wody. Prędkość zrzutu wynosi ok. 30m3/s. Woda ok. 72 cm powyżej przelewu i rośnie. W Myszkowie nastąpiły podtopienia w ulicach Kościuszki, Mrzygłodzka, Krasickiego, 1 Maja, Korczaka. W gminie Niegowa podtopione zostały pojedyncze budynki w Bliżycach, Sokolnikach, Ogorzelniku i Dąbrownie.
Wszystkie siły PSP i OSP prowadzą działania polegające na zabezpieczeniu budynków, wypompowywaniu wody stawianiu zapór z piasku. W przypadku braku przejezdności dróg Policja organizuje objazdy. Postawiono w stan gotowości Powiatową Inspekcję Sanitarną i Weterynaryjną. Informacja o zatopieniach dróg powiatowych: na odcinku z Lgoty Mokrzeszy do Miłości i DW 791 na odcinku Poraj – DK1.

18

MAJ

2010

23833

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1260471_106938278.JPG

Zdjęcie: P1260471_106938278.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.