Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

W środę 30 czerwca - XLV sesja Rady Powiatu w Myszkowie

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie : zwołania XLV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 czerwca 2010 roku o godz. 10.00 XLV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 roku i z XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 16 czerwca 2010 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na temat stanu dróg i zakresu przewidzianych napraw i remontów bieżących na drogach powiatowych.
7. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie z działalności "Zespołu" w roku 2009 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/324/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Myszkowskiego.
13. Podjecie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu w Myszkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Autor:  pr
23
CZE
2010
30979
razy
czytano

2931/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski