Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W środę 30 czerwca - XLV sesja Rady Powiatu w Myszkowie

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie : zwołania XLV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 czerwca 2010 roku o godz. 10.00 XLV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 roku i z XLIV nadzwyczajnej sesji z dnia 16 czerwca 2010 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na temat stanu dróg i zakresu przewidzianych napraw i remontów bieżących na drogach powiatowych.
7. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie z działalności "Zespołu" w roku 2009 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/324/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Myszkowskiego.
13. Podjecie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu w Myszkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie obrad sesji.

23

CZE

2010

30819

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.