Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Myszkowie Leon Okraska przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie jednostki w minionym roku.


Fot. Andrzej Kozłowski
Obszerne sprawozdanie z aktywnej działalności jednostki przedstawił jej dyrektor Leon Okraska

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo jest samodzielną powiatową jednostką. Do jej zadań należy zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania, i opieki; planowanie oraz realizacja remontów i zadań inwestycyjnych obiektów szkolnych i placówek oświatowych; obsługa finansowo – księgowa, administracyjna i organizacyjna szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych. W sumie plan wydatków budżetowych dla ZEAS na 2009r. wynosił ponad 1 mln zł . W 2009r w ZEAS zatrudnionych było 16 osób.
W ubiegłym roku na potrzeby zadań wykonywanych przez jednostkę zakupiono m.in. dwa zestawy komputerowe, serwer i laptop oraz wiertarkę udarową i inne narzędzia wykorzystywane przez brygadę remontową przy ZEAS. Do należytej obsługi szkół przez brygadę ZEAS wykonywanych remontów szkół zakupiono używany samochód dostawczy.
Jednostka prowadziła również obsługę finansowo – księgową w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz w zakresie dotowania usług związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli. Przekazana została dotacja podmiotowa do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na prowadzenie niepublicznych szkół w Żarkach w kwocie 300,5 tys. zł oraz dotacja w kwocie 15 tys. zł z tytułu objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli szkół Powiatu Myszkowskiego przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
ZEAS prowadzi odpłatną obsługę finansowo – księgową Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla gmin Poraj i Koziegłowy. Obecnie członkami kasy jest ponad 410 osób.
Na koniec 2009r wszystkie zobowiązania płacowe ZEAS zostały w całości zapłacone łącznie z odprowadzeniem składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłaceniem podatku dochodowego od osób fizycznych z miesiąc grudzień 2009.
Niezwykle istotną, jest rola funkcjonującej przy jednostce brygady remontowej, która wykonuje systemem gospodarczym szereg prac remontowo – budowlanych w szkołach ponadgimnazjalnych. Tylko w 2009 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie przeprowadzono modernizację pracowni chemicznej, usunięto awarię wodociągową na zasilaniu szkoły, wykonano prace malarskie w pokoju nauczycielskim, oraz w szatniach i klasach lekcyjnych oraz wyremontowano daszki przy wejściach do szkoły. W Zespole Szkół w Żarkach
przeprowadzono adaptacje niewykorzystanych pomieszczeń na pracownię kosmetyczną oraz gastronomiczną i wykonano prace malarskie sali gimnastycznej. Wymiana podłóg w salach lekcyjnych, remont pracowni chemicznej, biologicznej, korytarza i zaplecza sali gimnastycznej, remont dachu nad salą gimnastyczną, oraz nad garażami i położenie nowej papy na części budynku szkoły – to owoc prac brygady w Zespole Szkół Nr 2w Myszkowie. W Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie wyremontowano łazienki i pomalowano wszystkie pomieszczenia w poradni. Źródłem sfinansowania tych remontów były środki budżetowe, środki na rachunku dochodów własnych, jak również środki Rady Rodziców.
Natomiast w ramach pozyskanych środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska systemem zleconym wykonano w szkołach w 2009r pracę termomodernizacyjne na ogólną wartość 75. 012,22zł, których przeprowadzenie osobiście nadzorował dyrektor jednostki Leon Okraska.
Dyrektor jednostki przedstawił również potrzeby w zakresie realizacji zadań oświatowych w 2010 r., które dotyczą w głównej mierze potrzeb remontowych.
Zarząd Powiatu w Myszkowie po przeanalizowaniu zgłoszonych przez dyrektorów szkół potrzeb remontowych, podjął decyzję o zaangażowania wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Myszkowskiego na sfinansowanie zaplanowanych remontów w szkołach w kwocie 130.000 zł. „Nadal jednak nie zostały w całości zabezpieczone potrzeby szkół w tym zakresie.” - podsumował dyrektor Leon Okraska. Ze środków tych obecnie, z uwagi na okres wakacyjny, przeprowadzane są remonty w szkołach. Jak mówi dyrektor Okraska: „Większość prac przeprowadzanych w szkołach, staramy się wykonywać systemem gospodarczym. Pozwala to na o wiele tańsze wykonywanie prac i spore oszczędności. Mamy własną brygadę, złożoną z osób, które potrafią wykonywać niemal każdą pracę budowlaną, dekarską i inną, jeżeli tylko są takie możliwości. Dopiero tam gdzie nie jest to możliwe, korzystamy z firm zewnętrznych”.

03

SIE

2010

41950

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1280095_710982885.JPG

Zdjęcie: P1280095_710982885.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.