Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Komisja Bezpieczeństwa po raz ostatni

W ubiegłym tygodniu zebrała się po raz ostatni w tej kadencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Myszkowskim. Były podsumowania działalności, konkluzje na przyszłość i dyplomy z podziękowaniami od starosty Łukasza Stachery.


Fot. Andrzej Kozłowski
Ostatnie posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przez całą kadencję komisja wypracowywała i zatwierdzała programy i opinie w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie myszkowskim. „Podjęte w kadencji działania głównie organizacyjno – integracyjne Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Myszkowskiego dają podstawę do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji działalności służb i inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie.” - podsumował na ostatnim posiedzeniu pracę komisji starosta myszkowski Łukasz Stachera. Każdego z członków Komisji starosta uhonorował za pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego okolicznościowym dyplomem. Komisja pracowała w składzie (obecny skład): przewodniczący – starosta myszkowski Łukasz Stachera, Dorota Kaim-Hagar – wiceprzewodnicząca Rady, Ryszard Woszczyk – radny Rady Powiatu, podinsp. Dariusz Jurczyk - przedstawiciel KP Policji, nadkom. Zbigniew Nowakowski - przedstawiciel KP Policji, Eugeniusz Bugaj - dyrektor ZS Nr 1 w Myszkowie, Jacek Ślęczka - burmistrz Koziegłów, Mariusz Sikora - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Grażyna Chałupka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W pracach uczestniczyła również prokurator Katarzyna Sacharczuk. W pracach Komisji brali także udział m.in: bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy PSP, Marek Węgrzynowicz - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny, Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii, Zbigniew Tarczewski - kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Andrzej Kozłowski – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. Komisja realizowała swoje działania w ramach przyjętego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 / 2010” oraz przyjętych rocznych „Planach realizacji zadań” na dany rok. Komisja odbyła 15 spotkań w swojej kadencji. Spotkania poświęcone były ocenie stanu realizacji zadań realizowane przez Starostę Myszkowskiego w sferze bezpieczeństwa oraz współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży z organami samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, analizie stanu bezpieczeństwa na drogach, ocenie realizacji zadań ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży, podjęciu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa letniego dzieci i młodzieży nad wodą, na placach zabaw oraz promowaniu akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych propagujących bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym.

13

PAŹ

2010

75831

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1330752_574417641.JPG

Zdjęcie: P1330752_574417641.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.