Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Komisja Bezpieczeństwa po raz ostatni

W ubiegłym tygodniu zebrała się po raz ostatni w tej kadencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Myszkowskim. Były podsumowania działalności, konkluzje na przyszłość i dyplomy z podziękowaniami od starosty Łukasza Stachery.


Fot. Andrzej Kozłowski
Ostatnie posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przez całą kadencję komisja wypracowywała i zatwierdzała programy i opinie w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie myszkowskim. „Podjęte w kadencji działania głównie organizacyjno – integracyjne Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Myszkowskiego dają podstawę do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji działalności służb i inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie.” - podsumował na ostatnim posiedzeniu pracę komisji starosta myszkowski Łukasz Stachera. Każdego z członków Komisji starosta uhonorował za pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego okolicznościowym dyplomem. Komisja pracowała w składzie (obecny skład): przewodniczący – starosta myszkowski Łukasz Stachera, Dorota Kaim-Hagar – wiceprzewodnicząca Rady, Ryszard Woszczyk – radny Rady Powiatu, podinsp. Dariusz Jurczyk - przedstawiciel KP Policji, nadkom. Zbigniew Nowakowski - przedstawiciel KP Policji, Eugeniusz Bugaj - dyrektor ZS Nr 1 w Myszkowie, Jacek Ślęczka - burmistrz Koziegłów, Mariusz Sikora - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Grażyna Chałupka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W pracach uczestniczyła również prokurator Katarzyna Sacharczuk. W pracach Komisji brali także udział m.in: bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy PSP, Marek Węgrzynowicz - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny, Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii, Zbigniew Tarczewski - kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Andrzej Kozłowski – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. Komisja realizowała swoje działania w ramach przyjętego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 / 2010” oraz przyjętych rocznych „Planach realizacji zadań” na dany rok. Komisja odbyła 15 spotkań w swojej kadencji. Spotkania poświęcone były ocenie stanu realizacji zadań realizowane przez Starostę Myszkowskiego w sferze bezpieczeństwa oraz współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży z organami samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, analizie stanu bezpieczeństwa na drogach, ocenie realizacji zadań ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży, podjęciu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa letniego dzieci i młodzieży nad wodą, na placach zabaw oraz promowaniu akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych propagujących bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym.
Autor:  pr
13
PAŹ
2010
76042
razy
czytano

2808/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
P1330752_574417641.JPG

P1330752_574417641.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski