Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

II Sesja Rady Powiatu w Myszkowie - 28 grudnia br.

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 17 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 grudnia 2010 roku o godz. 11.00 II sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2010 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
15. .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/301/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLVII/346/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30.09.2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2010 w związku z realizacją inwestycji ze środków unijnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych, źródeł tych dochodów oraz przeznaczenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie
Janusz Jakubiec

20

GRU

2010

81805

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.