Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

15 lutego na sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się Sesja Rady Powiatu, w której uczestniczyło 18 Radnych. Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący Janusz Jakubiec dokonał otwarcia sesji i stwierdził jej prawomocność.
Dalej Starosta Leon Okraska przedstawił tematy uchwał i wniosków, które zostały podjęte w okresie międzysesyjnym. Starosta wspomniał m. in. o uchwale w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wniosku CIL dotyczącym przystąpienia powiatu myszkowskiego do projektu pn „Europejski urzędnik w jurajskim samorządzie”. Spotkanie było również okazją do wspomnienia o piątkowej uroczystości wręczania Promes przez Ministra Jerzego Millera dla gmin i powiatów z województwa śląskiego, które ucierpiały podczas zeszłorocznej powodzi.

Kolejnym punktem Sesji było powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, w której zasiedli: Pani Anna Socha-Korendo, Pan Marian Szczerbak i Pan Krzysztof Gajdziak. W dalszej części obrad jednogłośnie przyjęto kolejne uchwały:
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejsko – Wiejskich Powiatu Myszkowskiego na lata 2010 – 2020”.
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2011 rok w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”.
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
- w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2011 rok.
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2011 rok.

W końcowej części Sesji głos zabrał ponownie Starosta Leon Okraska, który wspomniał o ogłoszonym przetargu na drogę Pińczyce-Zabijak oraz przetargu na długoterminowy kredyt z przeznaczeniem m.in. na Szpital w Myszkowie. Starosta poinformował również, że prowadzi rozmowy z Burmistrzem Włodzimierzem Żakiem na temat inwestycji w dzielnicy Bory. Plany dotyczą kanalizacji deszczowej i sanitarnej na drodze w kierunku Góry Włodowskiej.


Starosta Leon Okraska przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

15

LUT

2011

64551

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

15.02c_399574884.jpg

Zdjęcie: 15.02c_399574884.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.